Dyade 1981/06: Forfalsker vi virkeligheten?

Sykler langs jorder. En mann på en sykkel et godt stykke foran. «Ja, det er flere og flere som bruker sykkel nå til dags.» Vi skimter en liten sidevei på venstre hånd litt foran vår syklist. Mannen rekker ut venstrearmen. «Han skal visst svinge av veien nå.» Men mannen sykler forbi. «Det var da merkelig.» Vi kom­mer nærmere opp til ham og ser at han til stadighet gjør noen rare viftende bevegelser med venstrearmen.

Produkttype
Dyade
Språk
Norsk
Pris
kr 70,00

Han strekker og bøyer den. Attpåtil hører vi at han snakker med seg selv. «Mannen må være litt smårar.» Vi setter fart på vår egen sykkel og tramper ivei for å komme hjem. Idet vi sykler forbi raringen ser vi at han har et lite barn på styret. «Åja! Mannen er ute og sykler med sønnen sin. Det var selvfølgelig hestene ute på jordet der borte han pekte på og skulle vise gutten.» Selv om våre oppfatninger kan ha mange kilder - bøker, radio, TV, samtaler med venner, egen refleksjon, er trolig persepsjon den viktigste av disse kildene.

Vi stoler nesten alltid på våre persepsjoner. Denne tilliten til umiddelbar opplevelse setter persepsjon i en annen stilling enn andre grunnlag vi kan ha for våre oppfatninger. Vi kan stille oss skeptisk til det som står i avisene, til det vi hører fra venner, til reklame og uttalelser fra politikere. Men det vi ser tror vi på. Og handler i forlengelsen av det. Armbevegelsen til syklisten forstås først som tegn på at han skal svinge. Da denne tolkningen ikke holdt, fant vi en ny: han måtte være litt rar. Dette gjorde at vi handlet annerledes. Til­slutt opplevde vi syklisten på enda en ny måte: han viser sønnen sin hestene ute på åkeren. Og da slappet vi av igjen. Selv om tolkningene skiftet, var opplevelsen alltid like virkelig.

Så vante er vi til å stole på vår umiddelbare opplevelse at det stort sett bare er filosofer, psykologer og kverulanter som setter spørsmålstegn ved deres pålitelighet. Det fortelles at den engel­ske 1700-tallsforfatteren Samuel Johnson engang gikk tur med en slik filosof - en skeptiker. Altså en som tvilte på alt, bl.a. på om vi virkelig kan vite sikkert at den ytre verden eksisterer. Skeptikeren spurte Johnson om han kunne bevise at en sten som lå langs veikanten virkelig eksisterte. Johnson, som var godt utrustet med god engelsk common sense, svarte at han kunne det. Hvorpå han gikk bort til stenen og sparket til den. Sansenes vidnesbyrd måtte betraktes som bevis godt nok, mente Johnson. Dette er vel trolig den vanlige oppfatning av persepsjon. Sammenfattet kan vi uttrykke den slik: Vi opplever virkeligheten umiddelbart slik den er.

Det er dette syn på persepsjon dette DYADE vil sette et spørsmålstegn ved. Trolig er synet for enkelt når det gjelder all persepsjon. Særlig er det for enkelt når det gjelder sosial per­sepsjon - hvordan vi opplever oss selv og andre mennesker. Nå skal vi ikke her ta parti for skeptikeren mot Samuel Johnson. Trolig hadde Johnson mer rett enn skeptikeren - vi må stole på det vi ser. Men samtidig må vi spørre om ikke umiddel­bar opplevelse også er et produkt av oss selv. Og om vi ikke derfor av og til på visse felt, eller mer gjennomgående på andre, fordreier litt, forfalsker litt, legger litt til her, trekker litt fra der, og handler i forlengelsen av dette. På sviktende grunnlag. Dette er tema for første artikkel. Hvordan oppstår så feilopp-levelse?

I neste artikkel tar Turid Tolloczko utgangspunkt i en tilnærmingsmåte utviklet i forlengelsen av psykoanalyse, såkalt objektrelasjonsteori. Denne teori forsøker å forklare hvordan feiloppfatning dannes i tidlig barndom, særlig i forhold til de som vi da var mest avhengige av: våre foreldre. Som voksne mennesker er vi imidlertid ikke lenger bare hjel­peløse offere for vår historie. Vi bærer samtidig i oss muligheten til overskridelse, til aktivt å bearbeide de begrensende spor fortiden har satt i oss. Men denne overskridelse fås ikke lettkjøpt og smertefritt, og de gevinster som ligger i bearbeidelse kan fortone seg usikre og fjerne. Perspektivet er nødvendig å trekke i en tid hvor amerikanske bestsellere lover hurtig og smertefri forløsning fra personlige begrensninger bare man følger deres enkle råd. Mest aktuell akkurat nå er kanskje boken «Elsk deg selv», men vi må forvente flere skåret over samme lest i tiden som kommer.

I siste artikkel trekker Odd Stokke Gabrielsen frem interessante paralleller, men også instruktive forskjeller mellom utvikling av vitenskapelige teorier og hva som må til om våre personlige feiloppfatninger skal kunne korrigeres. De subjektive forutsetninger for egen opplevelse. Dette er tema. Vi håper det vil interessere.

Eirik Jensen og Vigdis Hallmo Persepsjon og illusjon
 Eirik Jensen Illusjon og bedrag
 Turid Tolloczko Et tre er et troll
 Odd Stokke Gabrielsen Ubrukte muligheter

Søkeord: persepsjon | psykologi