Dyade 1983/04-05: Europa møter 3. verden

- Salman Rushdie, Stein Mehren, Tor Edvin Dahl, Jan Myrdal, Carl Henrik Grøndahl, Rolf Brandrud, Espen Haavardsholm

Det var en gang. Europa satt på toppen av kloden og skuet stolt ut over sine besittelser i den 3. verden. I de tider var det best her hjemme: Gud, Kongen og Fedrelandet var absolutte verdier få betvilte. I de underlagte områdene - Asia, Amerika, Afrika, Australia - bodde mennesker som ikke var som oss. Vi var bedre på alle vis, hadde intet å lære. Vestens kultur ble lite forandret i møte med en annen verden.

Produkttype
Dyade
Språk
Norsk
Pris
kr 80,00

Langt inne i dette århundre besto denne forestilling for folk flest: Det er best hos oss, og de vi beundret var våre egne. Men noe var på gang. Kanskje skjedde det mer enn et drap den dagen for 20 år siden da John F. Kennedy ble skutt. Det ble også en symbolsk hendelse: Da forsvant en av de siste helter fra vår egen kultur vi fullt ut kunne stole på og legge forhåpninger inn i. Noen år senere traff Dag Solstad spikeren på hodet da han klager i sin mao­istiske konverteringsroman Arild Asnes, 1970: «Det er likevel umulig. Jeg må bort herfra». Heltene flyttet han langt ut av vårt eget samfunn og kultur. Til kulturrevolusjonens Kina. Solstad var ikke alene om å finne helter i 3. verden. Vestens ubestridte ledere ble nå geriljasoldater fra Sør-Amerika, kommunistle­dere i Asia og guruer fra India. Populærmusikkens afrikanske og latinameri­kanske rytmer er kanskje også et pek i samme retning. Vi dro ut for å finne det vi selv ikke hadde. Overlegenhetsfølelsen hos Europas intellektuelle ble avløst av en slags ideali­sering av det fremmede. Mye galt og umoralskt hadde den hvite mann tidligere gjort overfor andre kulturer og raser. Den oppvoksende generasjon arvet den dårlige samvittighet for alle overtrampene. Her hos oss var nå alt ille - det var ingen å stole på. Sagt med Jan Myrdal: Det oppstod mange illojale europeere. Imperialistene dro ut for makt og ære - og for å befeste og spre sin egenart. Vi reiser for å fornye oss selv, skriver Tor Edvin Dahl i dette nummer av Dyade. Han tar opp et sentralt problem: Hjemme i hverdagen er det lett å sløves ned. Vi mister perspektivet og gleden ved livet. Kommer vi til en annen kultur, våkner vi opp: andre mennesker, lukter, landskap, hus, lyder - alt er litt annerledes. Våre sanser begynner å leve på nytt. Men det eksistensielle problem er hvordan vi kan unngå nedsløving hjemme i hverdagen. Det å bli mer tilstede i vår egen virkelig­het, er kanskje det beste utgangspunkt for respekt og klarsyn når det gjelder det som er annerledes. Er interessen for 3. verden først og fremst styrt av egen frustrasjon over livets tilstand - det være seg sløvhet eller skyld -, da kan nok vårt engasjement i fremmede land og kulturer lett bli uten kontinuitet og moralsk medfølelse. Vi kan forbruke, forkaste og skifte interessefelt ut fra egnebehov. For den 3. verden blir vårt engasjement upålitelig. Flere artikler i bladet berører dette problem. Hvordan møter Europa 3. verden i dag? På initiativ fra Rolf Brandrud, redaktør for Bokkafeen i NRKs P2, innbød Acem til internasjonalt litteraturseminar om kulturbrytninger en weekend høsten 1983. Sentrale kulturpersonligheter fra inn- og utland innledet. Artiklene i dette dobbeltnummer av Dyade har utgangspunkt i foredrag holdt på seminaret.Dyades redaksjon er glad for å kunne trykke innleggene, og takker for all velvilje fra skribentene. Vi er overbevist om at tankene i bladet vil vekke interesse og diskusjon.

HVEM ER VI SOM MØTER DEN TREDJE VERDEN? av Rolf Brandrud

HAR EUROPAS INTELLEKTUELLA SVIKIT TREDJE VÅRLDEN? av Jan Myrdal

DET NATURLIGE URMENNESKET OG DEN KINESISKE UTOPI Romantiske drømmer hos to generasjoner norske radikalere av Espen Haavardsholm

IMPOTENS OG UTOPI Noen tanker om norske romanskikkelser de siste 15 år av Carl Henrik Grøndahl

Å LÆRE AV KULTURER OG KOLLIDERE MED DEM Refleksjoner etter en reise i Kina av Tor Edvin Dahl

INDRE FEDRELAND Å være indisk forfatter i England av Salman Rushdie

REISEN FOR Å FINNE SEG SELV Reisen som idé, selvforståelse og virkelighet av Stein Mehren

Søkeord: litteratur | rushdie | meheren

Innhold