Dyade 1985/06: Problem eller mysterium?

- Et møte med Isaac Bashevis Singer

Nobelprisvinneren Isaac Bashevis Singer gjestet Acem kulturseminar i Asker høsten 1986. I dette nummeret kan du lese hans egne svar på spørsmål fra et engasjert publikum, hans selvbiografiske fortelling "In My Father's Court" fra oppveksten i Warzava og en gjennomgang av hans liv og forfatterskap ved kulturredaktør Carl Henrik Grøndahl.

Produkttype
Dyade
Språk
Norsk
Pris
kr 70,00

Det første Singer-nummeret av Dyade kom vinteren 1979, et par måneder etter han fikk Nobelprisen i litteratur. Syv år senere gjestet han Acems kulturseminar på Skaugumåsen kurssenter i Asker - som ble til dette andre Singer-nummeret. Det rommer den selvbiografiske fortellingen "In My Father's Court" om Singers oppvekst som rabbinerens sønn blant ortodokse, fattige jøder i Warsawa. Videre et sammendrag av Singers svar på spørsmål fra et engasjert publikum. Og endelig en gjennomgang av hans liv og forfatterskap av kulturredaktør Carl Henrik Grøndahl med refleksjoner omkring hvorfor Singer den gang i såvidt liten grad ble fanget opp av det litterære establishment.

Hva fascinerte Dyaderedaksjonen ved Singer:
 "Hos Isaac Bashevis Singer finner man ikke anklager eller forkynnelse, ingen enkel tro eller idealisering av de rette livsløsninger - men heller ingen fortvilelse. Han gjør virkeligheten så vanskelig som den er og gir oss det håp som ligger i at han har mot til å se og dikte om det ufattelig kompliserte."