Dyade 1991/04: Den arabiske tragedie

- Mentalitet i Midt-Østen

 Få områder i verden utgjør en slik konstant trussel mot freden som Midt-Østen.  Skjebnen har plassert to tredjedelser av verdens kjente oljeressurser i en heksegryte av etniske og nasjonale konflikter.  Det gjør det påtrengende viktig å forstå mer av menneskene i området, deres kultur, mentalitet og holdninger.  I dette Dyade skriver Jan Brøgger om de sosiale forhold og deres betydning for arabernes virkelighetsoppfatning.  Lars Roar Langslet og A. I. Sabra skriver om arabernes storhetstid da de kulturelt og vitenskapelig lå langt foran Europa.  Per A. Christiansen skriver om panarabismen i lys av den første Gulfkrigen 1990-91. Og Dyade ser også på nordmenns møte med araberverdenen i forretningssammenheng.

Produkttype
Dyade
Språk
Norsk
Pris
kr 70,00
Søkeord: Midt-Østen | politikk