Keyword: politikk

Dyade 1991/04: Den arabiske tragedie

- Mentalitet i Midt-Østen

 Få områder i verden utgjør en slik konstant trussel mot freden som Midt-Østen.  Skjebnen har plassert to tredjedelser av verdens kjente oljeressurser i en heksegryte av etniske og nasjonale konflikter.  Det gjør det påtrengende viktig å forstå mer av menneskene i området, deres kultur, mentalitet og holdninger.  I dette Dyade skriver Jan Brøgger om de sosiale forhold og deres betydning for arabernes virkelighetsoppfatning.  Lars Roar Langslet og A. I. Sabra skriver om arabernes storhetstid da de kulturelt og vitenskapelig lå langt foran Europa.  Per A. Christiansen skriver om panarabismen i lys av den første Gulfkrigen 1990-91. Og Dyade ser også på nordmenns møte med araberverdenen i forretningssammenheng.

AcemProduct

Dyade 2004/01: Følsomhetens tyranni

- tanker i en tårevåt tid

Mennesket kan le og gråte på en måte ingen andre dyr kan. Det kan elske og hate, føle skyld og skam, stolthet og lidenskap, og til og med kjenne seg tom, forlatt og fremmedgjort. Mennesket er ikke bare homo sapiens, det vitende menneske, men også homo sentiens, det følende menneske.

AcemProduct

Dyade 1998/04: Trender

Forandring. Det finnes i tilværelsen en grunnleggende usikkerhet. Vi tror vi vet hva som venter rundt neste sving, men det eneste sikre er det uventede. Plutselig tar begivenhetene en helt annen retning. Den som de siste årene har investert i aksjer eller trodd på lav rente, vet det. Eller hvem skulle for noen år siden tenkt seg at det viktigste politiske spørsmål for verdens mektigste land skulle være presidentens seksualliv?

AcemProduct

Dyade 1998/01: Den gylne stemmen. Wei Jingheng og kampen for menneskerettigheter i Kina

Wei Jingshengs kamp for demokrati i Kina er utgangspunkt for dette nummer av Dyade. Vi starter med klart fokus på mannen selv – hans liv og hans kamp. "Den gylne stemmen" er hans pseudonym.

AcemProduct

Dyade 2003/02: Iran - nestemann ut?

Statuene av Saddam Hussein har blitt veltet med verdenspressen på første benk, og George Bush har allerede blikket plantet på neste punkt i ondskapens akse: Iran.

AcemProduct

Dyade 1983/03: Acem narkotikaseminar 1983

Våren 1983 innbød Acem til narkotikaseminar på orga­nisasjonens skole og kultursenter i Asker rett utenfor Oslo. Ca. hundre mennesker fra hele landet, alle engasjert i kampen mot narkotika på ulikt vis, kom sammen, disku­terte og delte erfaringer en weekend.

AcemProduct

Dyade 1977/06: Staten, Nye filosofer, Kvinneverden

Dette nummeret tar for seg to av høstens bøker: Dea Trier Mørchs Vinterbarn og Thomas Gordons Bli bedre foreldre. Vi presenterer også to bøker som foreløbig bare foreligger på engelsk: Robert Nozick Anarchy, State, and Utopia og Shere Hites rapport om kvinnelig seksualitet.

AcemProduct

Dyade 1996/03: Vestens verdier vakler – den asiatiske utfordring

Penger gir makt. På sitt beste har Vesten brukt sin makt til å spre demokrati og menneskeretter. Hvordan vil Asia bruke sin?

AcemProduct

Når kommer oppgjøret med Mao?

Mao Zedong sto i spissen for grusom terror helt fra 1920-tallet til sin død i 1976. Hans regime drepte flere enn Hitlers. Likevel er bildet av "den store rormann" den dag i dag omgitt av en romantisk aura for mange både i Kina og Vesten. Et tegn på at vi ennå ikke har åpnet øynene for hvem han var?

AcemArticle

Den narsissistiske revolusjon

"Hvis folk ikke har brød, hvorfor kan de ikke spise kaker i stedet?" spurte en indignert Marie Antoinette, franskekongen Ludvig den sekstendes hustru, som endte sine dager et hode kortere på Place de Greve i Paris.

AcemArticle