Dyade 2004/01: Følsomhetens tyranni

- tanker i en tårevåt tid

Mennesket kan le og gråte på en måte ingen andre dyr kan. Det kan elske og hate, føle skyld og skam, stolthet og lidenskap, og til og med kjenne seg tom, forlatt og fremmedgjort. Mennesket er ikke bare homo sapiens, det vitende menneske, men også homo sentiens, det følende menneske.

Produkttype
Dyade
Språk
Norsk
Pris
kr 70,00

Vår tid er følelsenes tid. Freud har lært oss at følelser som undertrykkes, skaper nevroser, mens følelser som slipper til, frigjør. Det gjelder å føle sterkt, så vi kjenner at vi lever. Den som føler, gir inntrykk av å være varm, spontan og ekte. Få følelsene frem!

Men følelser kan også fordreie, forvrenge og forvirre. Både kjærlighet og andre følelser har evnen til å gjøre blind. De fanger oss lett i et innsnevret perspektiv, der all energi kanaliseres i én retning, uten blikk for alternativer. Følelser er flyktige og ustadige, og homo passibilis driver lett med vinden og mister forankringen i seg selv. Et samfunn der følelser får for stor makt, blir et ufritt samfunn.

Dette nummer av Dyade handler om følelsenes forstand og uforstand i vår tid. Det handler om hvordan vår kultur har vanskelig for å skjelne mellom erkjennelse og utagering av egne følelser. Om intimisering og sentimentalisering av det offentlige rom. Det handler om en tid preget av nesten patologisk rastløshet. Om menn som pendler mellom primitiv utlevelse og krenket sårbarhet. Det handler om fornuft og følelser i rettssalen. Og om følelsenes forankring i vår kropp.

På sitt beste kombinerer homo sentiens følelsesrikdom med klar dømmekraft. På sitt verste henfaller han (eller hun) til primitive følelser og en temmelig amputert fornuft. God lesning!

Innhold:

Turid Suzanne Berg-Nielsen: Jeg føler, derfor er jeg

Eirik Jensen: Rastløshet

Halvor Eifring: Det intime samfunn

Carl Henrik Grøndahl: Rai, rai sjømann!

Turid Suzanne Berg-Nielsen: For mye, for lite, fordreiet
 - om emosjonell regulering

Jon Høyland: Fornuft og følelser i rettsalen - hva styrer dommerne avgjørelser

Svend Davanger: Kroppen - alle følelsers mor?

På tampen - om faktoider