Dyade 1983/03: Acem narkotikaseminar 1983

Våren 1983 innbød Acem til narkotikaseminar på orga­nisasjonens skole og kultursenter i Asker rett utenfor Oslo. Ca. hundre mennesker fra hele landet, alle engasjert i kampen mot narkotika på ulikt vis, kom sammen, disku­terte og delte erfaringer en weekend.

Produkttype
Dyade
Språk
Norsk
Pris
kr 70,00

Artiklene i dette nummer av Dyade har alle utgangspunkt i foredrag holdt på seminaret. I tillegg til de trykte innleggene holdt forsk­ningssjef Ragnar Hauge og professor Per Sundby foredrag over emnet: «Stoffmisbruk - syndebukk eller landeplage?» Høyesterettsadvokat Tor Erling Staff snakket om politiets narkometoder. Acem vil takke for at alle foredragsholderne stilte idea­listisk opp uten betaling og dermed gjorde det mulig for en frivillig organisasjon som Acem å arrangere et slikt semi­nar. Vi i Dyades redaksjon er glade for å kunne gjøre foredragsholdernes tanker tilgjengelige for et større publi­kum. Dette Dyade utfordrer til debatt. Uenigheten er stor der ekspertene befinner seg innen politikk, helsevesen, retts­vesen og frivillige organisasjoner. Ofte svarer de ulikt på samme spørsmål. Kanskje er forskjellene bestemt av ulikt faglig ståsted, kanskje er det mer ideologiske årsaker. Temanummeret gir i hvertfall en enkel innfallsvinkel til sentrale fronter i dagens narkotikadebatt i Norge, en vik­tig forutsetning for å forstå hvordan vi er rustet til å møte et alvorlig samfunnsproblem som rammer hardt.

Are Holen: Bekjempelse av narkotika i nærmiljøet
 Mona Røkke og Anne Lise Bakken: Kamp mot narkotika - en politisk valgfloksel?
 Arnstein Øverkil: Politiets etterforskningmetoder
 Jan Laneskog og Per Nyhus: Narkotikabekjempelse - bare for fagfolk?
 Per Slaastuen: Frivillige organisasjoner - en glemt ressurs?
 Torbjørn Hobbel: Acem-meditasjon mot narkotika
 Lars B. Kvam: Frivillige organisasjoner - folkefront mot narkotika
 Noen deltagere på seminaret

Søkeord: rus | narkotika | politikk

Innhold