Dyade 1998/01: Den gylne stemmen. Wei Jingheng og kampen for menneskerettigheter i Kina

Wei Jingshengs kamp for demokrati i Kina er utgangspunkt for dette nummer av Dyade. Vi starter med klart fokus på mannen selv – hans liv og hans kamp. "Den gylne stemmen" er hans pseudonym.

Produkttype
Dyade
Språk
Norsk
Pris
kr 70,00

Innhold

Men Wei Jingsheng er ikke alene. Dyade presenterer hele den kinesiske demokratibevegelsens mangslungne landskap. Mange av demokratiforkjemperne sitter ennå i fengsel, noen lever i frivillig eller påtvunget eksil, noen er døde. Ingen enkeltstående hendelse ville være viktigere for verden enn demokratisering av Kina.

Tross reformer og positiv utvikling har Kina ennå ikke tatt det endelige oppgjør med Maos brutalitet og katastrofale feiltrinn. Selv i Vesten har "den store rormann" fremdeles revolusjonens romantiske skjær omkring seg.

Demokrati i Kina ville ikke bare kunne gi frihet til enkeltpersoner, men til hele folkeslag. Kinas mange minoriteter lever i et anstrengt samliv med det han-kinesiske flertall.

Norske myndigheter satser på dialog snarere enn konfrontasjon med Kina. Av og til kan dialogen bli vel intim. Vi har ennå friskt i minne hvordan politiet arresterte folk i gule T-skjorter og en tibetansk munk med et lite flagg da den kinesiske presidenten besøkte Norge i 1996. Demokratiforkjempere i Kina fortjener vår støtte. Det kan neppe skje uten elementer av konfrontasjon.

Innhold

C arl Henrik Grøndahl:
 Kinas fremste dissident
 - fra rødegardist til demokratiforkjemper

Intervju med Wei Jingsheng:

Sta mann mot gjenstridig regime

John Peder Egenæs :
 Det er grenser for hva man kan akseptere

Per Ahlmark:
 Demokrati mot krig, massemord og hungersnød

Marina Svensson:
 Dagens Kina og menneskerettighetene

Halvor Eifring:
 Når kommer oppgjøret med Mao?

Koen Wellens:
 Etniske minoriteter i Kina
 - eller historien om en asiatisk imperialisme

Søkeord: samfunn | politikk