Dyade 1996/03: Vestens verdier vakler – den asiatiske utfordring

Penger gir makt. På sitt beste har Vesten brukt sin makt til å spre demokrati og menneskeretter. Hvordan vil Asia bruke sin?

Dyade 1996/03: Vestens verdier vakler  – den asiatiske utfordring
Produkttype
Dyade
Språk
Norsk
Pris
kr 70,00

Mange tror at 500 års vestlig verdensdominans går mot slutten. At Asia står rede til å ta over. At Japans suksess bare er et forvarsel om det som kommer. At tigerøkonomiene i Sør-Korea, Taiwan, Hongkong og Singapore er de første krusninger på en flodbølge av forandring. At den store forandringen kommer når 1,2 milliarder kinesere blir like rike som dagens vesterlendinger. Noen spår at det ikke vil ta lang tid.

Noen asiatiske land tar avstand fra Vestens verdier. Hevder at kravet om individets frihet går på bekostning av fellesskapet. Står demokratiet foran en utfordring? Kanskje vil Vesten beholde sin verdensdominans. Kanskje vil Asia aldri ta over. Og kanskje vil Asia spille på lag med Vesten i kampen for en friere verden. Kanskje. Kanskje ikke. Noen tegn peker i foruroligende gal retning. Som da politiet i fredsprisbyen arresterte folk i gule t-skjorter og en gammel tibetansk munk. Asiatiske verdier i Norge?

I dette Dyade tar vi for oss spørsmål Asias vekst reiser vedrørende demokrati og frihet, individ og fellesskap, økonomi og verdier. I neste årgang kommer vi med et nummer om asiatisk kultur og spiritualitet.

Innhold:

Halvor Eifring:
  Asiatiske verdier i Norge

Halvor Eifring:
  Paradoksenes mann
 - om Lee Kuan Yews asiatiske verdier

Halvor Eifring:
 Hva kan Vesten lære av resten?
 Kishore Mahbubani om demokratiets krise

Benedikte Brøgger:
  Felleskap i øst og Vest

Halvor Eifring:
  Mirakler i øst og vest

Chen Maiping:
  Post-Kommunism och Post-Modernism i Kina

Christoph Harbsmeier:
  Menneskerettigheder og politiske livsløgne – nogle strøtanker om ny-vestlig missionsiver

Halvor Eifring:
  Demokrati og asiatiske verdier

Eduard B. Vermeer (intervju):  
  Arven fra Konfusius – kulturen bak det asiatiske mirakel

Den tredje bølge – demokratikalender for Asia

Innhold