Keyword: samtidsdebatt

Dyade 1996/03: Vestens verdier vakler – den asiatiske utfordring

Penger gir makt. På sitt beste har Vesten brukt sin makt til å spre demokrati og menneskeretter. Hvordan vil Asia bruke sin?

AcemProduct

Dyade 2008/01: For mange regler

- Juridiske illusjoner

Med lov skal landet vårt bygges og ikke med ulov ødes, het det i den gamle norske Frostatingsloven.

Jus kan gi en ramme, et utgangspunkt, en beskyttelse. Men et sted slutter jussen. Der begynner et eksistensielt ansvar.

Hvor overgangen går, synes uklart for mange moderne lovgivere.

AcemProduct

Paradoksenes mann - om Lee Kuan Yews asiatiske verdier

Lee Kuan Yew var Singapores statsminister fra landet ble uavhengig i 1959 til 1990. I dag er han seniorminister og har fremdeles avgjørende innflytelse i landet. Samtidig har han innledet en ny karrière som internasjonal synser og propagandist for asiatiske verdier.

AcemArticle

Mellom det mytiske og det moderne:

Acems debatt med Kirken

1960-tallet blir til 70-årene. Noen titalls studenter i Oslo arbeider intenst med å utprøve, utvikle og forstå en meditasjonsteknikk og bygge en organisasjon omkring den. Arbeidet blir overvåket. Sannsynligvis ikke av dem som er satt til å vokte rikets sikkerhet, skriver Carl Henrik Grøndahl, men av dem som tok mål av seg til å vokte norsk åndelighet. Folket advares. Forløpet er omtrent slik:

AcemArticle

Fellesskap i øst og vest

East is East and West is West and never the twain shall meet, påsto Rudyard Kipling. Idag snakker vi om at asiater er gruppeorienterte, mens europeere og amerikanere er individualister. Men er øst og vest virkelig uforenlige?

AcemArticle

Hva kan Vesten lære av resten? Kishore Mahbubani om demokratiets krise

Er det for mye frihet i vestlige samfunn?
Beskytter demokratiet mindretallet på bekostning av flertallet?

AcemArticle