Dyade 2008/01: For mange regler

- Juridiske illusjoner

Med lov skal landet vårt bygges og ikke med ulov ødes, het det i den gamle norske Frostatingsloven.

Jus kan gi en ramme, et utgangspunkt, en beskyttelse. Men et sted slutter jussen. Der begynner et eksistensielt ansvar.

Hvor overgangen går, synes uklart for mange moderne lovgivere.

Dyade 2008/01: For mange regler
Produkttype
Dyade
Språk
Norsk
Pris
kr 70,00

Det er neppe noen som ennå tror at man kan gi lover som påbyr takknemlighet. Men deler av den velferdstenkning og det enkelte faktisk kaller happiness economics, mener lovgivning kan redusere misunnelsens forbannelse.

Livet er som en meditasjon. Man kan skrive så mange detaljerte instrukser om meditasjon man vil. I skoddeheimen der inne tar den enkeltes ansvar over.
 Å gripe sjansen, å gjøre livet meningsfylt, kan ingen regler gjøre for en.

Ett er å ha rett til pensjon og velferd. Omfattende rettighetslovgivning kan nøre den illusjon at det finnes juridiske garantier for lykke og livskvalitet.
 Man kan lovgi om retten til muligheten for det gode liv. Å lovgi det gode liv er å ta feil av den enkeltes og statens ansvar.

Dette Dyade nærmer seg regelveldet fra flere dimensjoner: Regelfetisjisme vs eksistensielt ansvar. Jus som konfliktskaping og opphav til enten-eller-løsninger. Rettigheter og friheter ender med juridisk klesdrakt lett som statlig sentralisme og individuell avmektighet. De kristne autoriteter proklamerte at vi alle er syndere. En sekularisert lovgiver som gir regler om absolutt alt fører tradisjonen videre: Et gjennomregulert velferdssamfunn skaper ikke bare trygghet, men også sårbarhet overfor anklagen: Lovbryter!

Innhold:

Vi er alle syndere
  Da  den kristne kirke definerte seksuell vellyst som synd ble vi alle syndere. Vedtar lovgiveren regler som enhver bryter, bevises grunntesen: De er banditter alle sammen.

Jus som konfliktskaping
  Jus  polariserer, skaper vinnere og tapere og gir god advokatmat - ikke kompromisser og forsonende løsninger.

Idéer hugget i sten - jus som makt
   Norsk Idéhistorie fremhever som primære kilder kulturtidsskriftene. Men det er flere samfunnsformende idéer i folketrygdloven! Juristene har overtatt etter presten og delvis etter filosofene og forfatterne.

Postmodernismen - den fascistiske lovgivers venn
  Hitler og Stalin ivaretok juridiske former. De hadde sin monsterjus. Postmodernismens relativitet gjør at ingen lov er absolutt bedre enn andre.

Rettigheter på avveie
  Skal man lovgi alles rett til lykke, må man fjerne misunnelsen. Hva slags lover kan hjelpe mot forskjeller i intelligens, utseende, sjarm, helse og seksuell yteevne? Hvor slutter loven og hvor begynner den enkeltes utfordring i en uoversiktlig tilværelse?

Grenser for grensesetterne
  I Norge idealiseres den kunnskapsløse lovgiver. Resultatet er at byråkratene overtar. Det kinesiske forbud mot mot Dalai Lamas reinkarnasjon viser at jussen har sine grenser uansett hva de ansvarlige selv måtte tro.

Søkeord: samtidsdebatt