Dyade 1977/06: Staten, Nye filosofer, Kvinneverden

Dette nummeret tar for seg to av høstens bøker: Dea Trier Mørchs Vinterbarn og Thomas Gordons Bli bedre foreldre. Vi presenterer også to bøker som foreløbig bare foreligger på engelsk: Robert Nozick Anarchy, State, and Utopia og Shere Hites rapport om kvinnelig seksualitet.

Produkttype
Dyade
Språk
Norsk
Pris
kr 70,00

Innhold

En artikkel er en kritisk vurdering av humanistisk psykologi, vi blir presentert for «de nye filosofer» i Frankrike og reaksjonene på terrorbølgen i Vest-Tyskland.

STAT, ANARKI OG UTOPI
 Hva kan staten med rette bruke sin tvangsmakt til? Når går statsmakten over grensen og krenker menneskerettighetene?

«DE NYE FILOSOFER»
 Hvis det fremdeles er rom for kritikk innen kulturlivet, hvis «de nye» tar feil i at Vesten allerede er blitt et «åndelig GULag», vil vi i tiden som kommer få en debatt med enorme konsekvenser.

TERROR — OG DEN HEMMELIGE GLEDE

Så lenge angsten for kommunismen er levende, for inflasjon og fattigdom, for kaos og sammenbrudd, vil polariseringen fortsatt plage det vesttyske samfunn.

HUMANISTISK PSYKOLOGI

Først i de siste 20 år er det kommet virkelig radikal kritikk av de to hovedretninger som har dominert psykologien i vårt århundre: den psykoanalytiske og den behavioristiske.

HITE — RAPPORTEN
 Seksualforskere har oftest endt med å fortelle kvinner hva de skal føle heller enn å spørre dem om hva de egentlig føler. Shere Hite satte spørsmålstegn ved dette.

VINTERBARN
 Dea Trier Mørch har tatt opp et tema som er lite berørt i nyere litteratur: svangerskap, fødsel og barseltid.

BLI BEDRE FORELDRE
 Thomas Gordon håper at hans metoder kan løsne på årtiers stillstand i oppdragelsesmetoder — gjennom aktiv lytting, klart jeg-budskap og konfliktløsning som fører til at begge parter vinner.