Dyade 1992/04: Det mektige offer

Å være offer - ved å hevde seg utsatt for urett - gir makt.  Å stille spørsmålstegn ved offerets makt, innebærer å sette søkelys, ikke bare på lidelsen som smerte, men også på lidelsen som muig strategi.  Det er å godta offerets selvopplevelse som krenket, sårbar og mindreverdig, men også å se på hvordan denne selvopplevelsen kan snus til en kravstorhet og premiss-setting for samliv og samvær som langt fra kan sies å være avmektig. 

Den største utfordringen ligger i å gjenkjenne offerets psykologi i eget liv.  I en samtid som er nokså fremmedgjort for den indre verdens ubehag, kan offeret lett bli slagmark for livskamper vi ikke erkjenner som våre egne - og som derfor utkjempes på andre arenaer. 

Produkttype
Dyade
Språk
Norsk
Pris
kr 70,00

Bidrag ved Berthold Grünfeld, Leo Eitinger, Nina Karin Monsen og Turid Berg-Nielsen.