Dyade 2000/02: Livet er en roman

- om Milan Kundera

Hvem er jeg? Hvilke muligheter står jeg overfor? Hva knytter meg til andre mennesker? Hva skiller meg fra dem? Hva slags samfunn er jeg en del av? Hva er min historie? Milan Kunderas romaner kan leses som svar på slike spørsmål. Skjønt i romanens verden er svarene aldri annet enn foreløpige utkast.

Produkttype
Dyade
Språk
Norsk
Pris
kr 70,00

Innhold

Dette nummer av Dyade inneholder seks foreløpige utkast om Milan Kundera. Det første undersøker hans meditative tilnærmelse til menneskelivet. Det andre tar for seg hans tvilsomme fortid som regimetro forfatter under kommunismen. Det tredje ser hvordan filmen Tilværelsens uutholdelige letthet forvandler Kunderas roman til en serie glansbilder. Det fjerde avdekker Milan Kunderas skjulte dialog med den store russiske litteraturviteren Mikhail Bakhtin og deres felles forsvar for romanens "polyfoni". Det femte sammenligner Kunderas roteloft av flertydige tanker med den store franske romanforfatteren Albert Camus’ velordnede visjoner. Det sjette ser på romanens fire u’er: underholdning, undervisning, uttrykk og utforskning.

Det hevdes at menneskeaper forstår at det er seg selv de ser når de speiler seg i vannet. Men evnen til å reflektere videre over den skikkelsen de ser, er forbeholdt menneskene. Det måtte et menneske til for å konkludere, med Descartes, at "jeg tenker, altså er jeg". Det måtte også et menneske til for å tenke, med buddhistene, at jeg’et er en illusjon. Selvrefleksjon er et særtrekk ved det å være menneske.

Selvrefleksjon er mer enn å beskue sitt eget speilbilde. Hva har Milan Kunderas romaner å lære oss om saken?

Innhold:

Halvor Eifring
 Uvisshetens visdom

Karen Gammelgaard
 Den tjekkiske Kundera

Halvor Eifring
 En historie – to fortellinger

Audun J Mørch
 "En praktikants bekjennelser"

Christopher Grøndahl
 Dobbeltheten

Halvor Eifring
 Hvorfor leser vi romaner

Wiggo Smeby
  På tampen s 60

Om forfatterne:

Halvor Eifring, professor i kinesisk ved Universitetet i Oslo, kurslærer i Acem. Har blant annet skrevet om kinesisk språk og litteratur, norsk slang og målføre.

Karen Gammelgaard, førsteamanuensis i tsjekkisk ved Universitetet i Oslo. Har skrevet om tsjekkisk språk og litteratur, blant annet avhandlingen Spoken Czech in Literature. The Case of Bondy, Hrabal, Placak and Topol.

Christopher Grøndahl, forfatter, debuterte med romanen Den sjette søvn i 1998, utkommer i høst med roman nummer 2. Kurslærer i Acem.

Audun Mørch, førsteamanuensis i russisk litteratur ved Universitetet i Oslo.. Har skrevet om russisk litteratur, især romanforfatteren Andrej Platonov.