Dyade 2010/03: Å se med bevisstheten

Introspektivt arbeid gjennom meditasjon og reflekterende
 kommunikasjon gjør en mer reseptiv. Evnen til å se mer av sitt eget kan øke evnen til å ta imot mer av andre – og fra kunst.

Dyade 2010/03: Å se med bevisstheten
Produkttype
Dyade
Språk
Norsk
Pris
kr 70,00

Innhold

Det er mange definisjoner av kunst. En kan være at kunst er
 estetisk kommunikasjon – et forsøk på å si noe. Meditasjon kan gjøre en mer vàr for det kunstnere over årtusener gjennom sine kunstverk har uttrykt.

Dette Dyade prøver å trekke paralleller mellom eksistensielle
 erfaringer i møte med meditasjon og reflekterende kommunikasjon - og kunst.

Det er en øvelse i å bygge bro – det meditasjon og kommunikasjon også dreier seg om – broer innover – broer utover.