Uregjerlige liv med vendepunkter

Hva er vår livshistorie? Det er i alle fall ikke dokumentasjon av alt som har skjedd i livene våre. Vi har ikke hjernekapasitet til å huske alt, og om vi – med støtte i moderne datalagring – kunne det, så ville det bli en uprioritert oppsamling av smått og stort som knapt ville interessere noen.

Det er derimot livet vårt slik som vi husker det – med all den subjektive fortolkning det rommer. For vi siler ut det vi opplever som vesentlige hendelser, setter dem inn i den sammenhengen som gjør dem forståelige for oss og utvikler dette til historier som kan gi mening når vi forteller dem til andre. 

I dette Dyade ser vi på et knippe slike subjektive livshistorier. De er svært forskjellige. Spør man hva som er det vesentlige i livet, så er svaret hos Rolling Stones-gitaristen Keith Richards tilsynelatende narko og letttilgjengelige kvinner, men i realiteten kanskje musikken. Hos den svenske forfatteren Per Olov Enquist er det sentrale den indre dia-logen med hjembygden han kom fra i Västerbotten. Hos Chaim Potoks romanskikkelser er det snarere opplevelsen av kulturkollisjonen mellom en religiøs og sekulær jødisk verden. Mens det i Edvard Hoems bøker om sine foreldre, Bjørnssons far og Bjørnsson pågår en utforskning av spenninger mellom sterke indre gemytt og behovet for forank-ring i tilværelsen gjennom kvinner og forpliktelser. Det handler om uregjerlige liv som til dels finner sine egne spor, nærmest uavhengig av personenes egne ønsker.

Å bli kjent med andres liv for å se og forstå mer av våre egne, er en grunn til å inter-essere seg for livshistorier. Og det har betydning hvordan vi forstår oss selv. For – som det heter – livet leves forlengs, men forstås baklengs. Sett via bakspeilet kan det kanskje være mulig å finne røde tråder gjennom livet. Men sett framover i kjøreretningen kommer vi opp i stadig nye veikryss hvor vi må gjøre valg – og der vil vår selvforståelse ha betydning.

Det er ikke alltid lære og liv, hva vi sier og hva vi gjør, stemmer overens. Om det er stort sprik mellom egen selvforståelse og andres opplevelse, oppstår det friksjon. Den kan vi lytte til eller overse – og gjør vi det siste, vil den som regel forsterkes og etter hvert skape problemer for oss. Friksjon det er verdt å lytte til, oppstår det også om det er stort sprik mellom egen livsstil og de behov kropp og sinn har for hvile, rekreasjon og fornyelse. Artikkelen ”Livshistorier vi forteller – og livshistorier vi er” ser på hvordan vi kan registrere og arbeide med friksjon i tidlige faser før den utvikler seg til kriser på et ytre plan.

Forandres blikket som ser, forandres også alt det ser på. Slike perspektivskifter blir vendepunkter hvor livet tar en ny retning. Vi ser nye muligheter i nåtid, møter fram-tiden med nye forventninger og fester oss ved andre hendelser i fortid. Derfor er det interessant å utforske egen livshistorie med et særlig våkent blikk for vendepunktene.

God lesning!

Produkter

Dyade 2011/02: Livshistorier - Vi er alle fortellinger

 

Relaterte artikler

Abonnement på Dyade

Et abonnement på Dyade er en betydelig gave til en ubetydelig pris. Fire temanummer i året, hvert nummer en fordypning i ett spesifikt tema.

Abonnement kan kjøpes her

Abonnere fra Sverige

Abonnere fra Danmark

2023-utgivelsene

3/23: Intuisjon – føleri eller vei til viten?

2/23: Lyset: Dødens farge

1/23: Meditasjonsforskningen i en ny fase?

Tidligere utgivelser

Her finner du hele Dyade-arkivet

Følg oss

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Dyade på Facebook