Dyade 2015/02: Stillhetens stemme

Are Holen 70 år.

På ulike arenaer gir Are Holen stemme til impulser som ellers lett kunne forblitt tause. Dette nummeret av Dyade gir perspektiver på hans liv.

Dyade 2015/02: Stillhetens stemme
Produkttype
Dyade
Språk
Norsk
Pris
kr 100,00

Innhold

For mange av Dyades lesere er trolig Are Holen mest kjent som en drivkraft bak utviklingen av Acem-meditasjon og Norsk Yoga-skole. I samfunnet ellers er han kanskje like kjent som en internasjonalt anerkjent stress- og katastrofeforsker, psykoterapeut og psykiater, lærer for medisinerstudenter og veileder for doktorkandiater, eller universitetsadministrator.

I inn-og utland kjenner en del ham som mannen bak kursoplegget RITSR - Rekonstruksjon og Intregrasjon av Traumatisk Stress, en metode til bearbeidelse av krisereaksjoner for ulykkes-, krigs- og katastroferammede.

Are Holen fyller 70 år i 2015. Det kan være en passende anledning til å se nærmere på hans livshistorie, familiebakgrunn og personlige kvaliteter, ikke minst fordi hans livshistorie er nær knyttet til meditasjon og de ideer som ligger til grunn for mye av Dyades profil. Den biografiske skissen bak i bladet gir en kort faktaoversikt.

På ulike arenaer gir Are Holen stemme til impulser som ellers lett kunne forblitt tause. I et portrettintervju forteller han om en indre gnist som ble tent en gang i tenårene og siden har vært bestemmende for hans valg, verdier og retning.

Han kjøpte Freud i pocketutgave og lærte yoga og meditasjon før han utdannet seg til psykolog og deretter lege. Meditasjonsinteressen brakte ham til India og inn i noen år med sanskritstudier i Norge. Etter hvert forsøkte han imidlertid å utvikle en tilnærming for meditative erfaringer som var uavhengig av østlige tradisjoner.

Det var dels et kulturelt oversettelsesarbeid, men enda mer et forsøk på å sette ord på noe ordløst og gi pedagogisk og organisatorisk form til impulser som han fant grunn til å dele med mange.

Dette nummer av Dyade bringer også femten andre røster, som hver på sitt vis utfyller bildet av Are Holen. De kommer fra tre kontinenter og har samarbeidet med jubilanten i ulike sammenhenger. Til sammen viser de noen grunnverdier som går igjen i det meste av hans arbeid og livsholdning.

For det første, et fokus på praksis og en skepsis til for mye tro, teori og idealer som ikke lar seg omsette i handling.

For det andre, en vektlegging av refleksjon som kan bidra til fornyelse og frigjøring fra inngrodde mønstre, samt til å heve blikket og sette ting i forløsende perspektiv - tanker og følelser, erindringer og assosiasjoner, kropp og sinn, fortid og nåtid.

Og for det tredje, interessen for organisasjon som redskap for å skape ny virkelighet og bringe videre indre utviklingsprosesser av betydning for mange. 

Bladet inneholder varierte tekster og bilder som kan belyse ulike sider ved Are Holens liv. Samlet danner de en helhet som dekker forhold som kan være ukjente for mange. God lesning! 

Halvor Eifring