Lavmælt kulturkritikk – forsvar for følelsenes forstand

Ole Nygaard omtaler boken Stress Arbeid Kjærlighet (Dyade forlag 1997)

Den nye boken om Acem-meditasjon handler om det viktigste vi driver med her i livet: Arbeid og kjærlighet.

De setter seg på en lav mur med sine papptallerkener. Det er varm og tett sommer. Epletrærne har såvidt begynt å få kart, plenen er nyklippet. Borte i en liten kjøkkenhage er det fullt av gule blomster på tomatplantene. Nabolaget hiver lyder inn over dem. Barn løper gjennom en spreder og hyler av grøssende fryd. En motorgressklipper hakker i småstein.

–Introspeksjon, sier hun og fyller ordet med en smak av noe som vokser i munnen. –Se inn i meg selv? Hvorfor skulle jeg det? Jeg er ikke syk. Jeg har ikke store problemer. Det er ikke større grunner i min hverdag enn at jeg kan fylle dem med å gå en tur, holde meg i form. Med godt selskap, med musikk, med kunst og tålelig godt seksualliv. Trenger jeg Acem-meditasjon da?

Det var da svært, tenker han og går rett gjennom:

–Tror du det kunne blitt noe mellom oss?

Hun ser på ham. Han klarer ikke å lese øynene hennes. Hun er stille. Han blir urolig.

–Kanskje, sier hun etter en stund.

Det er neppe tilfeldig at leseren fra første linje bringes inn i et kjærlighetsforhold –inn i det livsfelt der vi er mest dominert av følelser. På mange måter er boken et oppgjør med den ensidige fornuftsdyrking som i århundrer har vært toneangivende i vestlig kultur. I stedet forsøker den å se mennesket som en helhet av fornuft og følelse og vise hvordan selvforståelse og innsikt utvikles i skjæringspunktet mellom disse to instrumentene. Den er lavmælt i sin tone, men i realiteten er kulturkritikken skarp.

"Stress – arbeid – kjærlighet" er redigert av Acems leder Are Holen. Bokens styrke er at den er svært konkret i fremstillingen og med en rekke eksempler viser sammenhengen mellom Acem-meditasjon og vårt ytre liv. Fordi meditasjon er handlingsorientert og ikke livsfjern filosofering greier også boken å behandle kompliserte problemstillinger på en jordnær og lettfattelig måte.

Carl Henrik Grøndahl har skrevet åpningskapitlet "Livet er ikke for begynnere –gammel kjærlighet og meditasjon". Så fortsetter Are Holen med "Stream of consciousness og Acem-meditasjon". Han skriver at det i oss finnes en følelsenes forstand og fortsetter: "Den er ikke uten videre tilgjengelig og må, som fornuften, utvikles og løftes frem. Vi er nødt til å få den med i vår utfoldelse som enkeltindivid, gruppe og samfunn om mennesket ikke skal komme på kant med seg selv og lide unødig." Han beskriver så hvordan vi kan komme inn i en utviklingsprosess i forhold til denne emosjonelle forstand og hvordan Acem-meditasjon er en slik metode.

"I oss ligger krefter som stadig søker helhet og integrasjon mellom vår erfaring og vårt selv. Med avspenning og endret tidsopplevelse under meditasjon blir denne orientering spontant forsterket; ens virkelighets- og selvoppfatninger søker bedre plassering av behov og ressurser –ut fra individuelle særpreg og livsfase," skriver han.

Maria Gjems-Onstad tar i "Vekst etter tyve" utgangspunkt i en person som har problemer med nærhet i kjærlighetsforhold og viser hvordan personlighetstrekk kan forandres gjennom Acem-meditasjon. Hun foretar grenseoppgang mellom terapi og meditasjon og skriver at Acem-meditasjon kan berøre områder i sinnet som er vanskelig tilgjengelige i vanlig terapi.

Tor Hersoug skriver om "Forankring og omskiftelighet" –hvordan vi har behov for et fast ståsted i oss selv som vi handler ut fra, men samtidig beholder evnen til dynamisk deltagelse i en ytre verden i stadig forandring.

Ole-Gjems Onstad viser at produktivitet i det postindustrielle samfunn er noe annet enn i samlebåndenes tid. Evne til kreativitet, selvstendighet, ledighet og samarbeid er avgjørende for ens muligheter i arbeidslivet. Dermed er han inne på meditasjonens perspektiv med bearbeidelse av konfliktskapende og hemmende personlighetsmønstre.

I sluttkapitlet "Sosial kapital og demokrati" skriver samme forfatter: "Å meditere erstatter ikke ideologi eller religiøse trossetninger. Den meditative erfaring står mer i motsetning til troen på endelige og allmenngyldige teorier. Meditasjon er nærmere den pragmatiske holdning at sannheten stadig må finnes på nytt; både om en selv og verden."

Denne boken har først og fremst et livsperspektiv og vil ha interesse langt utenfor rekken av dem som mediterer. Du kan trygt anbefale den til dine venner. For dem som praktiserer meditasjon, er den uunnværlig.

Produkter

Stress – arbeid – kjærlighet. Acem-meditasjon i perspektiv

 

Relaterte artikler