Keyword: barnevern

AcemArticle

Den glemte storfamilien. Om barnevernsarbeid med etniske minoriteter.

Denne artikkelen skal beskrive en ny og anderledes tilnærming til barnevernssaker hvor familiene har innvandrer- eller flyktningebakgrunn. Innledningvis belyses noen av de problemer som lett oppstår når en sosialarbeider møter familier som er «anderledes».

AcemArticle

Det dårlige barnevern – myte eller virkelighet?

Har vi et brutalt og overmektig barnevern, eller er barnevernet et offer for usaklig skittkasting? Hvorfor er barnevernet en så velegnet syndebukk, og hvilke følger får en kritikk på avveier?

AcemArticle