Keyword: historie

Noen milepæler i Acems historie

Her finner du en tidslinje med gjennomgang av viktige hendelser i Acems historie.

Dyade 2000/01: Inkvisisjonens psykologi

– hvordan vi dømmer og dømmes

Inkvisisjonens psykologi er anklagens psykologi. Dette Dyade belyser forskjellige fasetter ved det inkvisitoriske fenomen. Utgangspunket er den historiske inkvisisjon, utviklet av middelalderkirken. Et mål er å belyse den grunnleggende motsetning mellom inkvisisjon og introspeksjon.

Dyade 1990/02: Hvordan vi ble så fornuftige

Er vi blitt mer «fornuftige» i løpet av de siste hundre-årene? Hvor langt rekker vår fornuft? Er den forskjellig fra andre kul­turers fornuft? Fornuften er til å undres over. Men hvorfor er vi så opptatt av disse spørsmålene?

Hvor asiatiske er vi?

Graffitien over fra en husvegg i Trondheim er en humoristisk reklame for en norsk pop-gruppe. Men er det sant at asiatisk kultur er i ferd med å bli en del av vestlig hverdag? I hvilken grad er den vestlige verden påvirket av moralske, sosiale, politiske og begrepsmessige idéer med asiatisk opprinnelse? For å kunne svare må vi sette opp noen premisser for diskusjonen:

Kjærlighetens og nederlagets psykologi

Da den kinesiske keiser Kangxi døde på sotteseng i 1722, tok det ikke sønnen Yongzheng lang tid å utmanøvrere sine brødre og halvbrødre og sette seg selv på tronen. De fleste av brødrene ble kastet i husarrest eller fengsel, og tre av dem døde av mishandling kort etter. I årene som fulgte, sørget Yongzheng for å utrydde enhver som kunne true det mange mente var hans urettmessig tilegnede posisjon. Selv de rikeste og mektigste familier kunne ikke føle seg trygge — nettopp ikke de — og mistet ofte alt de eide, mange av dem også livet.

Det svarte hjertets seier

"Følgende er historien om en manns liv: Han mislyktes i forretninger da han var 21. Han tapte et lokalvalg da han var 22, og mislyktes igjen i forretninger da han var 24. Han ble fullstendig oppløst etter at kjæresten døde da han var 26, og fikk deretter nervesammenbrudd da han var 27. 34 år gammel tapte han et valg til kongressen, og det samme skjedde igjen to år senere. Han tapte et senatorvalg da han var 45. To år senere mislyktes han i et forsøk på å bli visepresident. Deretter tapte han et nytt senatorvalg i en alder av 49. Men til sist, i en alder av 52, ble han De Forente Staters sekstende president. Mannen var ingen annen enn Abraham Lincoln."

Dyade 2001/01: Fortiden i nåtiden

For noen år tilbake ble det gjort en undersøkelse i USA om barndoms-erindringer. En gruppe menneskers indre bilder av egen barndom ble sammenlignet med beskrivelser de selv hadde gitt som barn og unge. Konklusjonen var til dels store avvik mellom hva forsøksobjektene husket og hva de selv hadde sagt for mange år siden. Det kan sikkert diskuteres hvilken beskrivelse som er mest riktig. Uansett er det god grunn til å anta at vi, uten at det er noen bevisst fordreining, både legger til og trekker fra en god del når vi skal beskrive vår egen livshistorie.

Historien som ideologi

Johan Falkbergets Nattens brød Som så mye annen god skjønnlitteratur gir Johan Falkbergets bøker grunnlag for å drøfte hvordan vi mennesker former virkeligheten etter vår egen bevissthet. Selve persepsjonen av virkeligheten er ofte avgjørende for vurderinger, handlinger og valg.

Nasjonalmonumentet Peer Gynt

Edvard Grieg har fått skylden for at den selvopptatte og feige Peer Gynt er blitt en sjarmerende norsk folkehelt. Men det er neppe Griegs fortjeneste alene.

Den avslørte Peer

Andre verdenskrig kom til å snu på norsk teaters oppfatning av Peer Gynt. Så kom marxismen og ungdomsopprøret og gjorde ham til en tulling.