Dyade 2000/01: Inkvisisjonens psykologi

– hvordan vi dømmer og dømmes

Inkvisisjonens psykologi er anklagens psykologi. Dette Dyade belyser forskjellige fasetter ved det inkvisitoriske fenomen. Utgangspunket er den historiske inkvisisjon, utviklet av middelalderkirken. Et mål er å belyse den grunnleggende motsetning mellom inkvisisjon og introspeksjon.

Dyade 2000/01: Inkvisisjonens psykologi
Produkttype
Dyade
Språk
Norsk
Pris
kr 70,00

Innhold

Den kollektive og institusjonaliserte anklage av dem som er annerledes, tendensen til å marginalisere og fordømme, er en trofast følgesvenn i menneskenes historie. Hva er det ved vår psykologi som så lett anklager andre, og hvordan kan man sette inkvisisjonens psykologi opp mot introspeksjon og meditasjon?

Vår samtid har lett for å se ned på tidligere tider som fordomsfulle og tilkortkomne. Men også i vår egen progressive, velopplyste og godt utdannede verden har det utviklet seg nye institusjoner som ivaretar anklagen mot andre. Redaktørene og journalistene har til dels gått inn i rollen som vår tids inkvisitorer. Man brenner ikke lenger sine ofre på staken, men de havner i en langt mer synlig gapestokk enn i middelalderen og renessansen.

Å studere den katolske kirkes inkvisisjon kan stimulere samtidens selvforherligelse. Det kan være et nyttig korrektiv å sette middelalderens og renessansens individforfølgelse opp mot vår tids massedrap. Inkvisitorene mente ondskapen lå i det enkelte menneske. Dimensjonene ble annerledes da kommunister og nazister la den inn i folkegrupper og klasser.

I den avsluttende artikkel, Evig fordømt – Frans Kafka: Prosessen, trekkes paralleller til Jobs bok og det evige spørsmål om hvordan mennesket kan forholde seg til en verden som aldri blir fullt ut rettferdig eller forståelig. Ikke bare anklager vi andre; vi utsettes selv for anklager og straffer vi ikke forstår at vi fortjener. Vi er alle dømt til å dø, men vet ikke når eller hvorfor. Hvordan kan vi forholde oss?

Brytningen mellom introspeksjon og inkvisisjonen er ikke en forskjell mellom middelalder og nåtid, ei heller mellom folk flest og mediene. Det dreier seg om en utfordring for hver enkelt, et valg mellom anklage eller refleksjon, mellom projeksjon eller introspeksjon

Innhold

Inkvisisjon – myte og virkelighet

Mediemakt og heksejakt – den nye inkvisisjonen

Meditasjon og inkvisisjon

Ingen dom, intet ansikt, intet bål
 – Stalin i Katyn

Evig fordømt
 – Frans Kafka: Prosessen

Artiklene i dette nummer er skrevet av Ole Gjems-Onstad (f 1950), professor i skatterett ved Handelshøyskolen BI, faglig nestleder i Acem.
 Han har utgitt et tyvetalls juridiske fagbøker samt bøkene Studieglede, Personlig Produktivitet, og Bli Hørt Tal Bedre på Dyade Forlag.

Søkeord: historie | religion | psykologi | stalin | kafka