Dyade 1987/02: Sannheten beveger seg...

Gøran Tunstrøm, Tor Åge Bringsværd og Carl Fredrik Engelstad var blant forfatterne som tenkte høyt om sannheter i bevegelse på Acems kulturseminar høsten 1986.

Produkttype
Dyade
Språk
Norsk
Pris
kr 70,00

Hva er sannhet? Vitenskapen slår stadig hull på de sannheter den selv har proklamert bare ti år tidligere. Motekongenes sannhet om hva som er pent og bra, varierer fra år til år. Våre omgivelser forandres uavlatelig. Sannheten beveger seg.
 Men vår hverdagsbevissthet holder seg gjerne til faste sannheter. Ikke bare for å lulle seg inn i trygghet, men også for å oppnå handlekraft. Skal vi planlegge og gjøre beslutninger, må vi i noen grad skjematisere virkeligheten, ordne og fortolke den, så vi får oversikt.
 Kunsten - i alle fall den erkjennende kunst - bryter inn bak de fasttømrede sannheter, kaster seg inn i det ukjent. Kunstneren forsøker å gi form til noen av de flyktige bilder, vage stemninger og diffuse følelser som utgjør vår inder bevegelige sannhet.
 I dette Dyadenummeret gir tre forfattere og en litteraturkritiker uttrykk for sine tanker om kunstnerisk virksomhet. Artiklene ble holdt som innlegg på Acem kulturseminar på Skaugumåsen kurssenter i Asker høsten 1986.
 De tre forfatterne gir alle uttrykk for ønsket om å trenge bak overfalten av vår hverdagslige virkelighet: Tor Åge Bringsværd gjennom fantasien og de umotiverte innfall, Carl Fredrik Engelstad ved å søke det felles menneskelige bak historiens voldsomme forandringer, Gøran Tunstrøm ved "(att) experimentera med de tuesn själar som bo i varje själ, att avlyssna de motstridiga viljorna, lustarna innom oss".