Dyade 2017/01: Liv i bevegelse

- prosess i meditasjon og fellesskap

På samfunnsplan betyr prosess kompromiss og pragmatisme. Man jakter ikke på det beste, men på det som er godt nok. Dette dyade bruker meditasjonsarbeid, forfattere som Tiller, Knausgård og Stoner, assistert dødshjelp og døden som noen innfallsvinkler for refleksjon og omstilling.

Dyade 2017/01: Liv i bevegelse
Produkttype
Dyade
Språk
Norsk
Pris
kr 100,00

Innhold

På samfunnsplan betyr prosess kompromiss og pragmatisme. Som i
meditasjon og hverdag etterstreber man ikke ideelle løsninger, men de
som fungerer. Man jakter ikke på det beste, men det som er godt nok.
En omskiftelig og flerkulturell verden utfordrer evnen til å tenke nytt.
Nietzsche sa at Gud er død. Med Gud borte kan det være mindre å se
sitt liv i forhold til, mindre grunn til ettertanke om livet som den prosess
det er. Den som har meditert eller på andre måter nærmet seg sin indre
stillhet, kan kanskje i det finne en viss ro - i noe som overskrider den
omskiftelige ytre verden man ellers tar del i.