Dyade 1989/02: Kjenn deg selv - meditasjon, psykologi, kunst

«Kjenn deg selv» lød en av innskriftene på tempelveggen ved ora­kelet i Delfi, der guden Apollon ga sine råd til grekerne gjennom prestinnen Pythia. Ønsket om selverkjennelse har ligget til grunn for hele den europeiske filosofiske tradisjon, og dermed hele vår vestlige kultur.

Produkttype
Dyade
Språk
Norsk
Pris
kr 70,00

Nå er gudene døde, og oraklene har forlengst mistet sin kraft. Selv de gamle filosofer frister en nokså mager tilværelse helt i utkanten av vårt kulturelle liv. Likevel lyder innskriften fra Del­fi svært så moderne. «Kjenn deg selv» kunne like gjerne vært tittelen på en bestseller fra årets bokhøst. I Delfi var rammen omkring selverkjennelse av mytisk-religiøs art. I dag er den som regel psykologisk. Innen psykologien er det utviklet metoder som tar sikte på å hjelpe den enkelte til en dy­pere forståelse av seg selv. Målet kan være å befri en pasient fra sjelelig sykdom. Men det kan også være å hjelpe friske menne­sker til et rikere liv, til menneskelig vekst. ? Alle artiklene i dette nummer av Dyade tar utgangspunkt i én psykologisk teknikk for menneskelig vekst: Acem-meditasjon. Metoden skiller seg fra psykoterapi. Man mediterer på egen hånd, ikke sammen med en terapeut. Det primære mål er ikke å kurere sykdom, men å hjelpe den enkelte til å bearbeide psykolo­giske begrensninger med rot i alt fra hverdagsstress til dype personlighetstrekk.

I løpet av de siste drøye 20 årene har den norske organisasjonen Acem utviklet en egen meditasjonspsykologi. Tre av artiklene i bladet tar opp psykologiske aspekter ved meditasjon. En av dem sammenligner Acem-meditasjon og leke­terapi, en annen ser meditasjon i lys av såkalt objektrelasjons­teori. Den tredje tar for seg en konkret «meditasjonshistorie» og gir en psykologisk tolkning av meditasjonens tilsynelatende tri­vielle tankestrøm. Disse tre artiklene bygger alle på oppgaver forfatterne skrev i forbindelse med sin utdannelse til kurslærer i Acem. Slike oppgaver er ikke gjengivelser av ferdigtygde sann­heter, men snarere forsøk — til tider famlende — på å eksplorere nye og ukjente felter. Psykologien har ikke noe monopol på feltet selvforståelse. Og­så kunstnerisk virksomhet har ofte som mål å bidra til erkjennel­se.

Dette nummer av Dyade åpner med en artikkel om den «uutholdelige» åpenhet som er nødvendig i kunstneriske såvel som meditative prosesser. Artikkelen bygger på et foredrag holdt på Acems sommerkurs. «Kjenn deg selv — og din egen intethet i sammenligning med gudenes opphøyethet». Innskriften i Delfi skulle inngi ærefrykt og ydmykhet. En moderne bestseller ville nok utelatt undertitte­len. I våre tider har såkalt selvforståelse ofte preg av utopisk tenkning og storhetsdrømmer. «Sikt mot stjernene!» «Tenk posi­tivt!» «Elsk deg selv!» Dette er vulgærpsykologi og har lite med selvforståelse å gjøre. Visst er det sant at økt innsikt i egen fun­gering utvider vårt potensial for livsutfoldelse. Men i kjølvannet følger også erkjennelsen av at våre livsvalg har røtter som ligger utenfor vår kontroll, utenfor vår bevissthet, i det ubevisste. Me­ditasjonen gjør oss ikke til «opphøyede guder», men kan gjøre livet som menneske mer meningsfylt.

Erkjennelsens uutholdelige åpenhet — kunstneriske og meditative utviklingsprosesser Av Rolf Brandrud

Regression som vej til modning — legeterapi og Acem-meditation Af Torben Jensen

En meditasjonshistorie og dens tolkning Av Karin W. Remme

At lære introspektion — objektrelationer og Acem-meditation Af Kåre Clemmesen

Meditasjonsbegreper (ordliste)