Dyade 1996/04: Hvem eier våre barn?

Noen har sagt at barn eier seg selv. Foreldre har dem til låns. Men former dem avgjørende likefullt. Former dem. Hvordan?

Produkttype
Dyade
Språk
Norsk
Pris
kr 70,00

Introspeksjon – å forstå mer av hvem vi er, hvorfor vi handler som vi gjør – bidrar trolig til at vi er mer oppmerksomme på hva vi bringer videre av psykologiske mønstre, konflikter, drømmer og idealer til neste generasjon. Mange har erfart at det å reflektere over egne, noe umodne psykologiske trekk ikke minst kommer ens barn til gode. Problemskapende foreldrefungering skyldes ofte manglende selvinnsikt hos foreldrene.Familiens historie viser at grenseoppgangen mellom privatliv og offentlig inngripen skifter med tidsånd, rådende ideer og politisk regime. I dette Dyade drøfter vi noen tidstypiske holdninger og praksis. Vi tar for oss de mer ekstreme tilfellene hvor barnevernet eller domstolene må gripe inn ved omsorgssvikt eller barnefordeling i skilsmissesaker. Hvorfor? I det ekstreme kan noe bli tydelig. Vi er alle sårbare som foreldre. Sårbare for kritikk utenfra. Sårbare i erkjennelsen at det våre barn sliter med, kan ha sammenheng med hvordan vi selv fungerer.Da hjelper det å se – litt mer.

Eirik Jensen:
  Hvorfor denne foreldrekjærlighet?

Turid Suzanne Berg-Nielsen:
  Et barn gråter....
 Når er barneoppdragelse ikke lenger privatsak?

Jon Høyland:
  Det dårlige barnevern – myte eller virkelighet?

Anne Wærnes:  
  Notater fra en barnevernarbeiders hverdag.

Berit Løfsnæs:
  Den glemte storfamilien.
 Om barnevernsarbeid med etniske minoriteter.

Anne-Blanca Dahl:
  Barnefordelingssaker bør løses utenfor domstolene.

Arild Holth:
  Hvem er best – mor eller far?

Innhold