Dyade 1997/01: Floskler eller visdom? Møte med øst-asiatisk tekning

Øst-Asia fremviser i dag en økonomisk vekst verden aldri har sett maken til. Det har de Konfusius å takke for, hevder noen. Folkelig konfusianisme gjør jakten på gode eksamener, økonomisk suksess og strålende titler til noe mer enn utvendig egoisme. Det dreier seg om å kaste glans over forfedrene, om familiens og klanens ære. Å trakte etter penger og posisjon er ikke bare en rett, men en plikt.

Produkttype
Dyade
Språk
Norsk
Pris
kr 70,00

Men konfusianismen er bare én av flere tankeretninger som har preget østasiatisk væremåte. Taoismen, buddhismen og shintoismen pleier andre sider ved menneskelivet. Taoistene søker det gode (og ikke minst det lange) liv, med fokus på kropp, seksualitet og spontanitet. Buddhistene kultiverer en høyere bevissthet, hjulpet frem av meditasjon og filosofisk fordypelse. Shinto dyrker menneskets samspill med naturen og de guddommer man mener har sitt tilholdssted der.

Disse strømningene representerer en mindre strebersk side ved østasiatisk kultur. De har også gitt viktige politiske og økonomiske impulser (på godt og vondt), men har først og fremst sin basis i personlig erkjennelse og kontemplativ livsstil.

Mens konfusianismen er og blir et østasiatisk fenomen, har taoisme, buddhisme og shintoisme gitt viktige impulser til moderne vestlig kultur. Amerikanske arkitekter er påvirket av zen-kunst. Norske poeter lar seg inspirere av japansk haiku og kinesisk Tang-poesi. Leger verden over går på kurs i akupunktur. Ord som zen, karate, aikido, taiji, qigong, yin-yang og tae-kwon-do er i ferd med å gå inn i det norske språk.

Vi liker å tro det er visdom vi suger til oss. Men av og til dreier seg kanskje like mye om ufordøyde floskler. Dette nummeret av Dyade beveger seg i det vanskelige krysningspunktet mellom øst og vest. Vi tror vi kan by på noen overraskelser.

God lesning

Innhold:

Mark Elvin:
 Hvor asiatiske er vi?

Halvor Eifring:
 Acem-meditasjon i øst og vest

Bernard Faure:
 Zen-buddhismen og omvendt orientalisme

Vincent Goossaert:
 Den som vet, taler ikke

Taoisten Laozi – fire norske versjoner

Språklige forviklinger

Arne Kalland:
 Naturoppfatninger i Japan

Halvor Eifring:
 Kjærlighetens og nederlagets psykologi

Halvor Eifring:
 Det svarte hjertets seier

Søkeord: kultur | samfunn | religion

Innhold