Dyade 1997/02: Mannen Peer Gynt og hans kvinner

En gang var Peer Gynt den norske nasjonalhelten. Han var et festspill. Det Norske Ritualet.Nå er han avslørt. Han er egoisten. Nazisten. Småborgeren. Mannsjåvinisten. Narsissisten. Den Norske Tullingen. Nå er avsløringen blitt et rituale. Peer representerer det vi alle kan ta avstand fra. Han uroer oss ikke.

Produkttype
Dyade
Språk
Norsk
Pris
kr 70,00

Men en mann som er eslet til en blinkende knapp på verdensvesten, er ingen fjøsnisse.
 I løpet av sitt liv utretter han langt mer enn de fleste av oss er i nærheten av.
 Hvis Knappestøperen smelter ham om fordi han har utslettet seg selv, ligger vi dårlig an, vi andre også.
 Peer våger til sist det vi vegrer oss for, alle sammen: reisen innover i seg selv.

Dette er tanker som lå til grunn for teaterkunstnernes oppdagelsesreise inn i Ibsens tekst ved NRK Radioteatrets Peer Gynt i 1997.

I dette Dyade kan man lese – ikke for å sluke, men for å se hva man kan bruke.

Vår Peer

Du behøver ikke ha sett det på teatret. Du behøver ikke ha lest Ibsens dramatiske dikt engang. Allikevel har du et forhold til Peer Gynt. En mann som rir på en reinsbukk. En sjarmerende tullebukk som forlater sin lyse, rene kjæreste Solveig – drar utenlands og kommer hjem igjen som gammel mann til et oppgjør med Knappestøperen. Til slutt finner han – kanskje? – håp og forsoning i Solveigs fang.

Du kjenner sitatene. De er gått inn i vårt hverdagsspråk: Gå utenom, sa Bøygen. En får spytte og håpe på vanens makt. Om jeg hamrer eller hamres.

Peer Gynt er et norsk nasjonalmonument. Selve Det norske ritualet. Men samtidig ett av de rikeste og mest frodige verkene i verdenslitteraturen. Det er nærgående. Peer Gynt utfordrer oss. Hjelper oss til å se våre liv. Peer er en moderne narsissist.

Om Peer Gynt er det skrevet så mye at ingen har lest alt. Å gi seg ut for å si noe nytt om Henrik Ibsens dramatiske dikt er et overmodig prosjekt. Dyade håper å gi nyanser, stimulerende innfallsvinkler. Kanskje bidra til forståelsen av mor Åse – og Peers forhold til kvinner og til seg selv.

Dette Dyade er blitt til som resultat av NRK Radioteatrets arbeid med Peer Gynt i 1996/97 – premiere i september 1997 og tilgjengelig på CD og kassett. Her er noen av de tanker, erfaringer og de tradisjoner som var ett utgangspunkt for teaterkunstnernes oppdagelsesreise inn i Henrik Ibsens tekst. Artiklene kan leses i den rekkefølge du ønsker, men er forsøkt bygget opp med en sammenheng. Og som det står hos en aktet forfatter:

Man skal ei lese for å sluke, men for å se hva man kan bruke.

Dette nummer av Dyade er utgitt i samarbeid med Radioteateret NRK2. Alle artikler er skrevet av Carl Henrik Grøndahl.

Innhold:

Første del: Vår Peer

Mannen Peer Gynt

Peer Gynt og hans kvinner

Peer Gynt som moderne narsissist

En Peer som ser

De indre vinger i Radioteatret

Andre del: Peer Gynt i tradisjonen

Hvem tar best vare på Peer Gynt?

Nasjonalmonumentet Peer Gynt

Den avslørte Peer

Fotnoter

Litteratur

Innhold