Litteratur

Hans Aaraas: Peer Gynt. En drøm, om en drømmer og hans drøm. Gyldendal Norsk Forlag 1995

Asbjørn Aarseth: Dyret i mennesket. Et bidrag til en tolkning av Henrik Ibsens "Peer Gynt".

Universitetsforlaget. 1975

Asbjørn Aarseth: Peer Gynt. Kommentarutgave. Universitetsforlaget 1993

Kjetil Bang-Hansen: Trommer og sang. En samling teaterartikler gjennom 20 år. Aschehoug 1987

Kjetil Bang-Hansen: "Bukk fra luften, bukk fra bunden" Dyade 4/1995

Poul Behrendt: Bissen og dullen. Familiehistorier fra nutiden. Gyldendal Paperbacks 1984

Edvard Beyer: "Fra bukkerittet til Solvejgs hytte" i Omkring "Peer Gynt".

Horst Bien: Henrik Ibsens realisme. Det klassisk kritisk-realistiske dramas opprinnelse og

utvikling. Universitetsforlaget 1973

Harold Bloom: The Western Canon. Papermac-utgave 1995

Georg Brandes: Anmeldelse av Peer Gynt i Omkring "Peer Gynt"

Arne Garborg: "Peer Gynt" i Omkring "Peer Gynt"

Maria Gjems-Onstad: "Hvor narsissistisk kan jeg være?" Dyade 3/1990

M. Gjems-Onstad og Per Slaastuen: "Hva er narsissisme?" Dyade 3/1990

Otto Hageberg (red.) Omkring "Peer Gynt" Vårt nasjonaldrama i den litterære debatt og kritikk gjennom 100 år. Gyldendal Norsk Forlag 1967

Ingard Hauge: Den fremmede passasjer. Studier i Henrik Ibsens dramatikk fra Peer Gynt til Fruen fra havet. Aschehoug 1986

Daniel Haakonsen: Henrik Ibsens "Peer Gynt". Gyldendal Norsk Forlag 1967

Daniel Haakonsen: Mennesket og kunstneren. Aschehoug 1981

Arild Haland: Seks studier i Ibsen Gyldendal Norsk Forlag 1965

Arild Haaland: "Hva slags menneske var Peer Gynt?" i Omkring "Peer Gynt"

Henrik Ibsen: Peer Gynt

Hundreårsutgaven

Gyldendals studiefakler 1969

Kommentarutgave ved Asbjørn Aarseth Universitetsforlaget 1993

Sigmund Karterud: Fra narsissisme til selvpsykologi. En innføring i Heinz Kohuts forfatterskap. Oslo 1995

Christopher Lasch: Den narsissistiske kulturen Pax Forlag Oslo 1982

Mona Levin: Arne Næss jr. Granitt og regnbue. Gyldendal Norsk Forlag 1995

Rollo May: Myter og identitet. Behovet for myter i vår tid. Oslo 1992

Stein Mehren: Det forseglede budskap. Aschehoug 1992

Hans Midbøe: Peer Gynt Teatret og tiden. 2. Hans Jacob Nilsen og den "antiromantiske" revolt. Universitetsforlaget 1976

Hans Midbøe: Peer Gynt Teatret og tiden. 3. Kaspar Rostrup og den "teatrale" triumf.

Universitetsforlaget 1980

Hans Jacob Nilsen: "Peer Gynt – eit antiromantisk verk" i Omkring "Peer Gynt"

Theater heute. Jahressonderheft: Theater 1971

Tormod Skagestad: "Peer Gynt på nytt" i Omkring "Peer Gynt"

Finn Thorn: Henrik Ibsens "Peer Gynt". Et drama om kristen identitet. Aschehoug 1971

Strømberg/Wiingaard: Den levende Ibsen. Analyser af udvalgte Ibsen-forestillinger 1973–78. Borgen 1978

Egil A Wyller: "Peer Gynt-skikkelsens dramatiske enhet" i Omkring "Peer Gynt"

Produkter

Dyade 1997/02: Mannen Peer Gynt og hans kvinner

 

Relaterte artikler

Abonnement på Dyade

Et abonnement på Dyade er en betydelig gave til en ubetydelig pris. Fire temanummer i året, hvert nummer en fordypning i ett spesifikt tema.

Abonnement kan kjøpes her

Abonnere fra Sverige

Abonnere fra Danmark

2024-utgivelsene

2/24: Rock rytme ro

1/24: Hvorfor har du forlatt meg?

Tidligere utgivelser

Her finner du hele Dyade-arkivet

Følg oss

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Dyade på Facebook