Fotnoter

NB: Disse fotnotene henviser til artiklene slik de er skrevet i det trykte Dyade.

Mannen Peer Gynt

s 4: "det første iøjnefallende..." Bissen og dullen, s 44

s 5: "Fra hende er udgået..." ibid, s 31

s 6: "Scenerne med Anitra..." Line Krogh i Den levende Ibsen, s 45

s 7: "Vi ser blant våre pasienter..." Myter og identitet, s 139

s 7: "Vi oppdager i begynnelsen..." ibid, s 144

Peer Gynt og hans kvinner

s 9: "Til Åse har..." brev til Peter Hansen 1870

s 13: "Daniel Haakonsen kaller Bøygen..." Henrik Ibsens "Peer Gynt", s 140

s 14: "Peer er mer en brikke..." Dyret i mennesket, s 122

s 15: "Camilla Collett var lei...." Fra de Stummes Leir, sitert fra Omkring "Peer Gynt", s 29

s 15: "Arne Garborg likte heller ikke..." ibid, s 73

s 15: "Finn Thorn hevder at..." Henrik Ibsens "Peer Gynt"

s 15: "Egil A. Wyller mener at..." sitert fra Dyret i mennesket

s 16: Hauge:Den fremmede passasjeren. s 55

s 16: "Tormod Skagestad velger ..." Omkring "Peer Gynt", s 152

s 19: "Astrid Sæther trekker..." Upublisert foredrag Peer Gynt-stemnet Vinstra 1993

Peer som moderne narsissist

s 21: "bare berges ved at Peers skapende..." sitert fra Omkring "Peer Gynt", s 167

s 21: "påpeker Asbjørn Aarseth..." Dyret i mennesket, s 162

s 23: Ni kriterier – hentet fra Dyade 3/1990: "Vår hemmelige storhet"

s 23: "Min samtid der oppe..." Brev til Bjørnson 9.12. 1867

s 27: Momenter og sitater til drøftelse av narsissisme er hentet fra Sigmund Karterud: Fra narsissisme til selvpsykologi og fra Dyade 3/1990

s 31: "Arne Garborg så klart..." Omkring "Peer Gynt", s 55

s 32: "Narsissisme synes å være..." Lasch, s 58

s 32: "At narsissistiske og impulspregede....." Maria Gjems-Onstad, Dyade 3/1990 s 12

En Peer som ser

s 37: I ettertid skjønte jeg at..." Mona Levin, s

s 38: "Carl Fredrik Engelstad ..." Midbøe, 3, s

s 38: Skagestad: op cit, s 150

s 39: "Jeg har alltid oppfattet..." Midbøe, 3, s

s 39: "I vår tid er fikenbladene.." Trommer og sang, 104

s 39: "Den episke realisme...." Dyade 4/1995, s 17

s 40: "Edvard Beyer og hans artikkel..." i Omkring "Peer Gynt", s 183

s 40: "Peer Gynt er et dyr..." Dyade 4/1995, s 16

s 45: "Arild Haaland tilhører dem..." Seks studier i Ibsen, s 19

s 45: "Haakonsen: Gradvis..." Henrik Ibsens "Peer Gynt", s 50

s 45: "Thorn: "I Peer Gynt har..." Henrik Ibsens "Peer Gynt", s 73

Hvem tar best vare på Peer Gynt?

s 51: "Dette er professor Asbjørn Aarseths ord..." i kommentarutgaven av Peer Gynt, s 185

s 51: "Edvard Beyer sier det lunt..." Omkring "Peer Gynt" s 167

s 52: Poul Levin sitert etter Midbøe bind 2, s 53

s 53: "Det gjelder for det første..." op cit s 184

s 53: "Hva som (..) skjer med ..." op cit s 185

s 53: "Siden det er tvilsomt..." ibid

s 54: "som en poetisk drømmeerkjennelse..." Araas, s 15

Nasjonalmonumentet Peer Gynt

s 56: "Han har forsikret meg..." Brev til Hartvig Lassen 16. august 1875

s 56: Georg Brandes sitert fra Omkring "Peer Gynt"

s 56: Arne Garborg også sitert fra Omkring "Peer Gynt"

s 57: "has the largest .." The Western Canon, s 357

s 57: "Alt hva han diktet, skrev han..." Brev 16. juni 1880 til Passarge

s 58: Frederik Schyberg sitert fra Midbøe, bind 2, s 34

s 58: Brev til Sæverud – sitert fra Midbøe, bind 2, s 36

s 60: "uvanleg samansett..." Innledning til Peer Gynt i Gyldendals studiefakler 1969, s 9

s 60: "Part of the odd comedy..." The Western Canon, s353ff

s 61: "Hvorfor kan man ikke lese..." sitert fra Hundreårsutgaven bind XVI, s 206

Den avslørte Peer

s 62: Bjørnson sitert etter Hundreårsutgaven bind VI, s 41

s 62: Kristian Elster sitert etter Midbøe, bind 2, s 13

s 62: Julius Magnussen sitert etter Midbøe, bind 2, s 9

s 62: Hans Heiberg: VG 27.9.1946

s 63: Per Lindberg: Midbøe bind 2, s 19

s 59: "Når Peer krones..." Midbøe, bind 2, s 19

s 63: "Denne Peer er tvers igjennom..." VG 3.3.1948

s 63: Arild Haaland: Omkring "Peer Gynt" s 155ff

s 64: "De sosiale drifkreftene..." Henrik Ibsens realisme, s 88

s 64: "bare en individuell vei for muligheten..." "Peer Gynt – i dag". Ibsens-årbok 1975/76.

s 64: Peter Steins Peer Gynt er omtalt i Theater Heute. Jahressonderheft 1772, s 29ff

s 65: Ole Krølls Peer Gynt er omtalt av Kela Kvam i Den levende Ibsen.

s 66: Stein Mehren: Det forseglede budskap, s 18

s 66: "Daniel Haakonsen peker på..." Henrik Ibsen. Mennesket og kunstneren, s 126ff

Produkter

Dyade 1997/02: Mannen Peer Gynt og hans kvinner

 

Relaterte artikler

Abonnement på Dyade

Et abonnement på Dyade er en betydelig gave til en ubetydelig pris. Fire temanummer i året, hvert nummer en fordypning i ett spesifikt tema.

Abonnement kan kjøpes her

Abonnere fra Sverige

Abonnere fra Danmark

2024-utgivelsene

2/24: Rock rytme ro

1/24: Hvorfor har du forlatt meg?

Tidligere utgivelser

Her finner du hele Dyade-arkivet

Følg oss

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Dyade på Facebook