Dyade 1997/04: Det gode liv – uten alkohol?

Om du drikker eller ei, er din sak. Skribentene i dette nummeret av Dyade har valgt å la være. Eier de ikke sans for det gode liv? Eller er det kanskje nettopp det de gjør?

Produkttype
Dyade
Språk
Norsk
Pris
kr 70,00

- Søker du trøst i VG-oppslag om at alkohol forlenger livet, lurer du deg selv. Vibeke Videm drøfter alkohol og helse.

- Forsøker du å lære tenåringsbarn vinkultur ved å skjenke dem hjemme, drikker de sannsynligvis mer ute også. Halvor Eifring skriver om ungdom og alkohol.

- Noen sider ved livet lar seg vanskelig virkeliggjøre selv med moderate mengder alkohol. Ole Gjems-Onstad drøfter alkohol, erkjennelse og meditasjon.

- Tro ikke på dem som hevder at vinen er dyr på Polet! Den reelle prisen for en vanlig flaske vin er over 250 kroner. Tor Hersoug skriver om alkoholens samfunnsøkonomi.

- I strafferetten hjelper det ikke å hevde at fylla har skylda. Jon Høyland ser på alkoholens jus og moral.

- Ikke kvel debatten om alkoholen! Det er den som gjør at alkoholforbruket i Norge ligger lavere enn ellers i Europa. Rolf Brandrud beskriver det norske alkohollandskapet.

- Ikke gjør meg til mørkemann og humørløs tørrpinn fra Vestlandet bare fordi jeg sier nei til et glass vin! ber Carl Henrik Grøndahl, som skriver om verdiladet rus.

Skribentene i dette nummeret av Dyade er ikke spesielt prektige. Ikke er de lystfiendtlige heller. Deres avhold springer ut av en felles erfaring. Acem-meditasjon kan åpne for en erkjennelsesprosess der rusen mister mening.

Innhold:

Vibeke Videm:
 Skål for hjertet – er det ikke sunt å drikke litt da?

Vibeke Videm:
 En samtale mellom Selgeren, Hvermansen, Journalisten og Kritikeren

Halvor Eifring:
 Ungdomsfylla  – veien til et voksent liv?

Ole Gjems-Onstad:
 Å prioritere annerledes – alkohol, erkjennelse og meditasjon

Ole Gjems-Onstad:
 Rusprofeters privatliv

Ole Gjems-Onstad:
 Rus som ekstremsport

Tor Hersoug:
 Prisen for en flaske vin

Jon Høyland:
 Alkoholen som syndebukk

Rolf Brandrud:
 Det norske alkohollandskapet

Carl Henrik Grøndahl:
 Avholdsmannen og rusdyrkeren

Søkeord: psykologi | livsstil | rus

Innhold