Skål for hjertet – er det ikke sunt å drikke litt, da?

Fra massemediene vet mange nordmenn at det nå skal være vitenskapelig bevist at det er sunt å drikke litt. Faktisk sunnere enn å være totalavholdende. Mediene kan fremvise tall også. I mange undersøkelser som sammenligner hjertesykdom og dødelighet hos avholdsfolk med personer med varierende alkoholforbruk, finner man at de som drikker litt, har lavere dødelighet enn både de som drikker mye og de som ikke drikker i det hele tatt. Det snakkes om J-kurven, som er forklart på neste side. Så da burde man vel anbefale folk et glass vin eller to til maten? De fleste jounalister gjør det med glede og store typer. Helsemoralistene kan ha det så godt med alt sitt forbannede pekefingersnakk. Alle advarsler mot kortspill, hor, drikk, og fanden og hans oldemor er vi lei av; vi drikker oss ikke fulle, vi bare unner oss å ha det litt godt i hverdagen. Vin er kultur; man kan da nesten kjenne på seg at det er sunt. Fanatisme, derimot, det er verken godt for helsen eller humøret.

Setter man seg bedre inn i undersøkelsene det er snakk om, blir det vanskeligere å være journalist. Her dukker det opp adskillige nyanser. I det medisinske fagmiljø foregår en intens debatt om helseeffektene av lavt alkoholinntak, både om fortolkningen av funnene og hvilke implikasjoner de gir. Hvis ikke journalisten, men legen din anbefaler deg å drikke mer for helsens skyld, er han/hun trolig i mindretall blant sine kolleger verden over – iallefall blant dem som har satt seg grundig inn i forskningen på feltet. (1)

De fleste studiene har dessuten vært utført i land med et annet drikkemønster enn i Norge og andre land i "Vodka-beltet", hvor mer sporadiske fyllekuler basert på spritdrikker er vanligere enn daglig inntak av moderate mengder vin eller øl. I en svensk undersøkelse konkluderer man med at det ikke holdepunkter for at det nordiske drikkemønsteret gir noen beskyttelse mot hjertesykdom .

Vibeke Videm er dr. med., kst. førsteamanuensis ved NTNU, Avdeling for immunologi og Blodbank, Regionsykehuset i Trondheim. Kurslærer i Acem.

Stikkord: livsstil, alkohol

Produkter

Dyade 1997/04: Det gode liv – uten alkohol?

 

Relaterte artikler

Abonnement på Dyade

Et abonnement på Dyade er en betydelig gave til en ubetydelig pris. Fire temanummer i året, hvert nummer en fordypning i ett spesifikt tema.

Abonnement kan kjøpes her

Abonnere fra Sverige

Abonnere fra Danmark

2024-utgivelsene

1/24: Hvorfor har du forlatt meg?

Tidligere utgivelser

Her finner du hele Dyade-arkivet

Følg oss

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Dyade på Facebook