Dyade 1999/02: Er vi barn for lenge?

Det er ikke noe nytt at vi bærer med oss oppvekstens tidlige erfaringer inn i voksen alder. I våre voksenrelasjoner gjentar vi de væremåter vi en gang lærte oss, i forhold til foreldre, søsken og klassekamerater. Dette er en form for ufrivillig psykososial arv. Vi har riktignok mulighet til å moderere den i voksen alder, men hvilke barndomserfaringer som er av størst betydning for barns utvikling, er fortsatt uklart.

Produkttype
Dyade
Språk
Norsk
Pris
kr 70,00

Innhold

Foreldre er ikke alene om å forme sine barn gjennom gener og oppdragelse. Betydningen av barndommens "horisontale" relasjoner – dvs. forhold til søsken og jevnaldrende – har nok vært undervurdert.
 Dette faktum kan kanskje gjøre det lettere for foreldre som føler et høyst forståelig, men ofte skambelagt og fortiet ubehag ved å ha avgjørende ansvar for barnets skjebne, etterhvert som det vokser opp.
 For å slippe unna dette ansvaret vil noen kanskje bruke og vektlegge den forskning som detroniserer foreldrenes betydning.
 Men unnfallenhet og uvilje mot ansvar og forpliktelser kan føre til et søskensamfunn, hvor ingen vil være voksne eller autoriteter. Et slikt samfunn karakteriseres av misunnelse, opptatthet av egne rettigheter og at andre (søsken) ikke skal få mer.
 Selvfølgelig kan det være morsommere å være ung, ubunden og full av muligheter – enn gammel og tynget av det som ikke ble noe av i ens liv.
 Tenåringstiden bærer med seg psykologiske fordeler, som kan være vanskelige å gi opp for mange voksne.
 Å være i anklagerens posisjon er lettere enn å være ansvarlig og stå til rette for anklageren.
 I dette Dyade favner temaene fra "horisontal" påvirkning i oppvekst til problematisering av det "horisontale" samfunn.
 God lesning!

Innhold:

Turid Berg-Nielsen:
 Vondt å bli voksen
 Øyvind Kvello :
 Hva betyr vennskap?
 Øyvind Kvello :
 Søsken – kilde til kjærlighet og hat
 Eirik Jensen:
 Foreldre og badevannet – to bøker om barn, foreldrerolle og samfunn
 Ole Nygaard:
 Myter om generasjoner

Søkeord: barn | psykologi | samfunn