Dyade 1999/04: Bøker på benken

Psykologiske perspektiver på litteratur

God litteratur beveger. Virkelig god litteratur beveger på dypet – overskrider den konvensjonelle rasjonalitet, i sfærer som vanskelig kan beskrives annet enn gjennom litteraturen selv. Like fullt har litteratur og psykologi berøringsfelter. God litteratur vil alltid lodde psykologiske dimensjoner i tilværelsen. Gjennom perspektiver som er annerledes enn den vitenskapelige psykologi, javel, men samtidig med det menneskelige sinns uendelige kompleksitet som tema. Og god psykologi har gjerne hentet stoff til ettertanke og anskuelse i den betydelige litteratur. Ikke for å redusere den mangfoldige litterære virkelighet til noe fådimensjonalt, men snarere for å belyse menneskesinnets rikdom og uutgrunnelighet.

Produkttype
Dyade
Språk
Norsk
Pris
kr 70,00

Innhold

Hvem er jeg i et fremmed land, hvor språk, kultur, væremåter er helt annerledes, og hvor det er langt, svært langt, til nærmeste venner eller familie? Identitetsspørsmål har opptatt den nigeriansk-britiske forfatterinnen Simi Bedford helt fra hun som liten pike ble sendt fra sin familie i Nigeria, hvor far og bestefar tilhørte den afrikanske eliten, for å følge i deres fotspor på engelsk kostskole. Første artikkel handler om dette tema og hennes roman – «Yoruba Girl Dancing» – og er et foredrag som hun holdt i Acem Kulturseminar i Oslo sist høst.

Alle mennesker preges av livsstemninger. For noen blir slike livsstemninger mer enn stemninger – bærere av livsanskuelse. De blir til virkelighet. Dag Solstad er en forfatter som i sin siste roman – «Singer» – synes å opphøye en følelse av fjernhet og tomhet til eksistensiell erkjennelse. Ole Nygaard drøfter perspektivene i denne kritikerroste romanen i neste artikkel.

Henrik Ibsen foregrep i sine senere skuespill innsikter som i tiårene etter fant sitt mer systematiske uttrykk i psykoanalysen. Sigmund Freud var meget opptatt av Ibsen, og brukte flere av skuespillene som illustrasjonmateriale. Men også etterfølgere av Freud har på ulike vis vært opptatt av Ibsens dramatikk. I artikkelen «Litteraturen og det ubevisste» drøfter Tom Eide ulike psykoanalytiske tilnærminger til skuespillet «Når vi døde vågner».

Siste artikkel handler om et annet Ibsenskuespill som også har fascinert psykoanalytikere: «Fruen fra havet». Ole Nygaard sammenligner erkjennelsesprosessen som hovedpersonen gjennomgår med prosesser i Acem-meditasjon.

Vi håper du finner stoff til ettertanke i dette nummer, som er siste nummer for årtusenet. Og at du blir med oss videre inn i neste årtusen. Dyade er produkt av frivillig innsats, noe som preger regelmessigheten. Men det kommer. Abonnenter vil finne postgiroblankett til fornyelse av abonnement i bladet. Bruk den!

Innhold:

Semi Bedford:
 Å gjenerobre sin historie:
 Et folk uten fortid er et folk uten navn

Ole Nygaard:
 Solstads Singer – omfavnelsen av tomheten

Tom Eide:
 Literaturen og det ubevisste – psykoanalytiske innfallsvinkler til Ibsens Når vi døde vågner

Ole Nygaard:
 Frue i frihet

Faktisk fakta – Fra Zagmuk til Coca Cola

Søkeord: psykologi | litteratur