Dyade 2000/03: Forvirrende frihet

På det ytre plan lever vi i en tid med svært mange muligheter. Denne friheten er vanskelig å bruke på en konstruktiv måte. Mulighetene til avsporing er blitt uendelig mange flere.

Produkttype
Dyade
Språk
Norsk
Pris
kr 70,00

Innhold

Vår tid kalles postmoderne. Den tilbyr få faste holdepunkter for verdivalg og fordypelse. Relasjoner er mer overfladiske, tilknytninger løsere. Folk skifter familie, jobb og bosted i raskt tempo.

I dette Dyade prøver vi å utforske noen av de eksistensielle utfordringer vår tids mennesker står overfor. Vi ser på negative trekk knyttet til verdioppløsning, kjedsomhet, tomhet, overfladiskhet og pengejag. Vi utforsker muligheten for mer konstruktive innfallsvinkler til den alltid omskiftelige og uberegnelige tilværelsen.

Enhver tid setter visse sider ved livet i fokus og trenger andre til side. Ethvert menneske stilles overfor utfordringen å gjennomskue dette, å forstå seg selv på tross av det samtiden nekter å se. Vår tid karakteriseres av en toleranse som ville fått våre oldeforeldre til å vende seg bort i avsky. Vi har utrolig mange muligheter til å prøve oss ut. Dette er på mange måter positivt og viktig for å kunne forstå seg selv. Samtidig får vi ekstremt lite hjelp fra tradisjoner og overlevert livsvisdom.

Det gamle samfunn hadde sett av normer og livsforståelse som ble overlevert med den største selvfølgelighet og skapte stabilitet. Viktige sider ved tilværelsen var fanget inn i disse strukturer av forståelse: Samhørighet, ivaretagelse, fordypelse i tradisjonsbundne yrker, etisk og religiøs forankring. Det var lett å se sitt liv og sin død i en større sammenheng.

Tvil og forvirring hadde mindre gode kår enn i dag. Dermed var man også friere til fordypelse. I tvilen kan man lettere virre rundt slik at lite blir til ingenting. Våre forfedre levde under trykket av mange ytre krav. Vi lever under trykket av å forstå vårt liv uten mye hjelp fra ytre strukturer. Vi kastes tilbake på oss selv – på mange måter et overveldende krav. Vi strever etter å finne faste holdepunkter i en verden som tilbyr stadig mindre av slikt. Mange bukker eksistensielt under på dette åpne hav der det er lite å navigere etter.

Behovet for forankring, for dypere livsforståelse, for mer varige verdier – det er sider ved den menneskelige eksistens vår samtid skyver til side. Her får vi lite hjelp fra dem som er toneangivende, fra media, forfattere, politikere, filosofer. Vi er overlatt til oss selv. Det finnes ingen løsninger på disse dilemmaene. Men det er sunt å reflektere over dem. Det håper vi artiklene i dette bladet kan bidra til.

Innhold:

Ole Nygaard

Frihet er ingen spøk - pliktens skumringstime i en postmoderne tid

Eirik Jensen
 Den vanskelige kjedsomheten

Ole Gjems-Onstad
 Trivialitetenes seier
 – det nye forskjells-samfunnet

Christopher Grøndahl
 Skutt ut i rommet – tanker om den postmoderne mannen

Monika Wirkala

Ännu några ord och tystnad sedan – om Sven Delblanc