Keyword: postmodernisme

Dyade 2001/04: Historiens psykologi

– lineær og syklisk historieforståelse

There is no history of freedom. But there is a history from the stoneslinger to the atomic bomb.  
  Adorno

En bro må hvert menneske gå over selv.

Det moderne vesterlandske menneske er omgitt av dramatisk raske teknologiske fremskritt. Men ett er den kollektive, tekniske viten. Ens individuelle, personlige forståelse, ens dypere innsikt i egen psykologi, i det å være menneske, er nærmest uavhengig av all teknikk.

AcemProduct

Dyade 2000/03: Forvirrende frihet

På det ytre plan lever vi i en tid med svært mange muligheter. Denne friheten er vanskelig å bruke på en konstruktiv måte. Mulighetene til avsporing er blitt uendelig mange flere.

AcemProduct

Frihet er ingen spøk

– pliktens skumringstime i en postmoderne tid

Det postmoderne menneske opplever en frihet uten sidestykke. Fra påbud, fra forbud, fra plikter, fra krav, fra ideologi. Og likevel. Stadig flere kjeder seg, underholder seg hektisk, opplever tomhet, brenner ut i jobben, er stressede, nervøse, skiller seg, forsømmer barna, bruker stoff. Vi lever under trykket av en individualisert og fragmentert etikk. Ensomhet brer seg. Er dette frihetens pris? Eller preges den postmoderne epoke av et misforstått frihetsbegrep?

AcemArticle