Keyword: frihet

Dyade 2000/03: Forvirrende frihet

På det ytre plan lever vi i en tid med svært mange muligheter. Denne friheten er vanskelig å bruke på en konstruktiv måte. Mulighetene til avsporing er blitt uendelig mange flere.

AcemProduct

Frihet er ingen spøk

– pliktens skumringstime i en postmoderne tid

Det postmoderne menneske opplever en frihet uten sidestykke. Fra påbud, fra forbud, fra plikter, fra krav, fra ideologi. Og likevel. Stadig flere kjeder seg, underholder seg hektisk, opplever tomhet, brenner ut i jobben, er stressede, nervøse, skiller seg, forsømmer barna, bruker stoff. Vi lever under trykket av en individualisert og fragmentert etikk. Ensomhet brer seg. Er dette frihetens pris? Eller preges den postmoderne epoke av et misforstått frihetsbegrep?

AcemArticle