Keyword: Freuds dødsangst

Livsfarlig streben

Det ekstreme virkemiddel mot dødsangst er å avvise døden og gå for evig liv! Ett er evig liv i en religiøs eller metafysisk forstand, en fortsettelse i en annen dimensjon. Her ser vi på forsøk på fortsatt eksistens innenfor en materiell, historisk og lineær tid.

AcemArticle

Hva er dødsangst?

Hvorfor har vi dødsangst? Hvordan arter den seg, og hvorledes har den fulgt mennesket fra tidenes morgen?

AcemArticle
AcemArticle

Leder

Naturlig uro

AcemArticle

Dyade 2024/1 Hvorfor har du forlatt meg?

- Dødsangst, udødelighetsstrenben og forsoning

Forfatter: Ole Gjems-Onstad

AcemProduct