Dyade 1995/03: Kan jeg forandre meg?

Meditasjon – terapi – kulturdebatt – organisasjon – læring

Noe må skje. Jeg kan ikke leve slik lenger. Vår vilje til perspektiv og ettertanke er ikke like sterk som sulten og behovet for sex. Men erkjennelse bør likefullt ha plass i våre liv. Ofte er det først når begeret renner over, at prosessen begynner.

Produkttype
Dyade
Språk
Norsk
Pris
kr 70,00

Innhold

Og ett er sikkert: Vår evne til å meste tilværelsens ulike utfordringer kan både utvikles og forbedres. I terapi, meditasjon og livsstil ligger muligheter. Her drøftes dette tema med ulike innfallsvinkler.

Lederartikkel:
 Kan du forandre deg?

Carl Henrik Gøndahl:
 Et velgende, men ikke endelig bestemmende individ

Are Holen:
 Psykologisk bearbeidelse – noen likheter og forskjeller mellom Acem-meditasjon og terapi

Alv A. Dahl:
 Forandrer stress pesonligheten?

Margaretha H. Udenaes:
 Acems meditations pedagogik – ett verktyg för eget lärande

Ole Gjems-Onstad:
 Meditasjonsprinsipper og organisasjonsstruktur

Svein Friis:
 Miljøets betydning for stressmestring

Rolf Brandrud:
 Fra erfaring til formidling