Dyade 1998/03: Det har aldri vært lett å være barn – eller foreldre

Vårt samfunn preges av en foreldregenerasjon som hungrer etter bekreftelse.

Produkttype
Dyade
Språk
Norsk
Pris
kr 70,00

Innhold

Den fyller tomrommet med konsum og høyt aktivitetsnivå – eller skaper seg identitet via medlemskap i fornemme klubber og foreninger, ved terapi, mystisisme eller nyreligiøse bevegelser. Det eneste de krever av barna, er bekreftelse – ingen andre forpliktelser. Foreldrene har usikker identitet og framstår som umodne for barna. De er ikke autoriteter. De er barn selv. De abdiserer som foreldre og er ettergivende. Makter ikke å veilede seg selv i livet og kan derfor heller ikke veilede sine barn. Foreldre som er tomme i sitt indre, klarer ikke vise barna hvordan man skaper seg et livsinnhold og står støtt. Livet blir uten fundament.

Innhold:

Carl Henrik Grøndahl:
 Barndommens historie

Øyvind Kvello:
 Når en blind leder en blind

Turid Suzanne Berg-Nielsen:
 Et forsvarsskriv for usikre foreldre

Turid Suzanne Berg-Nielsen:
 Noen bærebjelker i barneoppdragelse

Turid Suzanne Berg-Nielsen:
 Ikke alltid nok med gode intensjoner

Turid Suzanne Berg-Nielsen:
 Kan emsosjonell sensitivitet læres?

Ord til oppbyggelse og trøst

Leserinnlegg