Dyade 2004/02: Tiden venter ikke

- eksistensielle refleksjoner om tid

Det sentrale internasjonale forretningstidsskrift Business Week) omtalte (19 april 2004) en medarbeider som var falt bort etter et sykeleie. Tidsskriftets redaksjonelle ledelse må ha ment det følgende som ros. Men avsnittet kan leses som et glimt inn i det moderne vakuum: "Her fighting spirit never flagged, even in the final weeks. A nurse asked as she was entering surgery, ’Are you nervous?’ ‘I don’t have time, I’m filing tomorrow’, she replied."

Produkttype
Dyade
Språk
Norsk
Pris
kr 70,00

Hvem hadde ikke under et vondt sykeleie hatt behov for å holde døden på avstand? Men det er tragisk sant at det hektiske, moderne menneske kan ha det for travelt til å dø. Man forholder seg til en uendelighet av frister, men ikke til den deadline som virkelig gjelder.

Fenomenet tid kan ses på som enkelt. Klokken går. Arbeidsdagen begynner kl 0900 og slutter kl 1600. TV-nyhetene kommer kl 1900. Hvor er problemet?

Eller man kan undre seg over tidens mysterium - et fenomen, en form for kraft, som mennesker til alle tider har vært underlagt.
 Man kan leve undrende, eller som kattungene: Leke og få tiden til å gå.

Å stille spørsmål ved egen barndom er i pakt med tiden. Men mysteriene er gått av mote. I det teknologiske samfunn vet alle at jorden ikke er flat. Ikke like mange har forstått at de lever i en flat verden.

Tanker om tid kan åpne vinduer mot den reflekterende streng alle mennesker har som potensiale, og Acem-meditasjon kan forsterke.

Individet lever i tiden. Den er en personlig dimensjon ved alles tilværelse. Man fødes i tiden, lever i tiden, begrenses av den. Naturen har mennesket trodd det kunne overvinne. Tiden seirer alltid.

Hvert menneske utfordres av denne grunnleggende, kompromissløse og til dels uforståelige bevegelse: Tiden.
 Tid som eksistensielt tema dreier seg om å finne sitt forhold til tiden, til det å være menneske.

Dette Dyade er en personlig vandring inn i tanker om tid - for refleksjon over hva det å være her, noen korte øyeblikk, dreier seg om.

Å skrive om tid er å få en rekke bibliotek i hodet. Utvalget av referanser og sitater er subjektivt, begrenset og tilfeldig.    

Innhold:

Tidsopplevelser

Orden og punktlighet - tid som konvensjon

Så noen tiden gå forbi? - tid i fysikk og mystikk

Rekker jeg frem? - mytisk og litterær tid

Forsonet tid - tiden som venn

Et vindu