Dyade 2005 - 2009

Dyade 2005/01: Kjærlighetssviket - den unge Ibsen

Hun satset alt og tapte alt. Hun var 27 år gammel og håpet at den unge, dyktige apotekerlærlingen pa 17 år skulle gi henne sosial status. Hun ble gravid med ham. Men han hadde helt andre drømmer. Han var et geni og skulle bli en av verdens største dramatikere.

Dyade 2005/02-03: Skape - gjennom andre

Moderne mennesker mediterer.
 Forskning viser at det gir bedre livskvalitet.
 Lurer du på hva forskerne har funnet ut?
 Er du interessert i forskjeller og ulikheter mellom meditasjonsteknikker?

Dyade 2005/04: Levende døde - slaveriets psykologi

Det empatiske imperativ

Meditasjon, kommunikasjon og selvrefleksjon er viktig. De kan styrke den empatiske evne. Slaveriets historie forteller hvor lett mennesker behandler hverandre som ting, ikke som levende vesener.

Dyade 2006/01: Maluma og takete - lyd og ulyd i menneskesinnet

De meningsløse ordene maluma og takete gir oss et godt utgangspunkt for å diskutere hvordan ulike lyder i språket treffer forskjellige assosiasjoner.

Dyade 2006/02: Alene men sammen

Dybdesyn på gruppepsykologi

Det er ikke tilfeldig at Acem, som meditasjonsorganisasjon, gjennom 35 år har utviklet kurstilbud i utforsking av mellommenneskelig kommunikasjon. Dette nummeret er slett ikke en fullstendig ABC i gruppepsykologi, bare noen ytterst få bokstaver i et langt alfabet.

Dyade 2007/01: Who's there

Shakespeare - meditative temaer

Dette Dyade hjelper leseren til å kjenne seg igjen i Kong Henrik IV's søvnløshet, i Macbeths raseri mot døden og egne feilgrep, i Othellos blinde sjalusi, i Romeo og Julies besatte forelskelse, Shylocks uforsonlige retthaveri (Kjøpmannen fra Venedig), i Prosperos bønn om forsoning og tilgivelse (Stormen) osv.

Dyade 2007/03: De der ute

Fakta og forestillinger om liv i universet

Tanken på at det skulle finnes liv andre steder i universet kan vekke lengsler, fantasier og begeistring hos noen. Andre er mer skeptiske og har behov for å avklare enhver spekulasjon om utenomjordiske livsformer som svermeri.

Dyade 2006/03-04: Meditasjon motstrøms

Perspektiver på Acem-meditasjon i anledning Acems 40-årsjubileum: Forskning, kulturhistorie og samtid.

Dyade 2007/02: Hvor ble det av det ubevisste?

Det ubevisste var en gang en provoserende tanke. Slik er det ikke lenger.

Dyade 2007/04: Utsikt til innsiden

12 kunstnere og Acem-meditasjon

Dyade 2008/01: For mange regler

- Juridiske illusjoner

Med lov skal landet vårt bygges og ikke med ulov ødes, het det i den gamle norske Frostatingsloven.

Jus kan gi en ramme, et utgangspunkt, en beskyttelse. Men et sted slutter jussen. Der begynner et eksistensielt ansvar.

Hvor overgangen går, synes uklart for mange moderne lovgivere.

Dyade 2008/02: Brukerne skaper medierevolusjon

Wikipedia - YouTube - Facebook

Medieutviklingen er som ketchup. Først kommer det ingenting. Så kommer det ingenting. Og så kommer alt sammen på en gang.

Abonnement på Dyade

Et abonnement på Dyade er en betydelig gave til en ubetydelig pris. Fire temanummer i året, hvert nummer en fordypning i ett spesifikt tema.

Abonnement kan kjøpes her

Abonnere fra Sverige

Abonnere fra Danmark

2024-utgivelsene

2/24: Rock rytme ro

1/24: Hvorfor har du forlatt meg?

Tidligere utgivelser

Her finner du hele Dyade-arkivet

Følg oss

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Dyade på Facebook