Dyade 2018/02 Det tredje rusmiddel

DET TREDJE RUSMIDDEL  - cannabis - har fellesskapet råd til skadevirkningene?

Har vi som samfunn råd til et tredje rusmiddel, når vi allerede betaler enorme kostnader i form av økt sykdom og dødelighet ved de to legale stoffene, nikotin og alkohol?

Cannabis gjør noe med oss – med dem som bruker og med samfunnet. Cannabis-molekylene binder seg til ørsmå reseptorproteiner i nervecellene og forstyrrer hjernens belønningssystem. Hos ungdommer og unge voksne påvirkes skoleprestasjoner og kognitive evner negativt. Avhengighet leder energi og oppmerksomhet vekk fra aktiviteter som bringer oss videre i livet.

I dette nummeret av Dyade møter du stemmer fra forskning, politikk, kultur og meditasjon som gir et annet bilde enn de krefter i samfunnet som bagatelliserer de negative effekter av cannabis.

Dyade 2018/02 Det tredje rusmiddel
Produkttype
Dyade - ISBN 978-82-91405-54-4
Språk
Norsk
Pris
kr 100,00

LEDER | Hvor farlige er rusmidler? - av Svend Davanger

 

Medfører bruk av dem fare for liv eller alvorlig sykdom, som for eksempel kreft? Så viktig et slikt rent medisinsk perspektiv enn er, kan det kanskje tilsløre andre alvorlige virkninger av cannabisbruk. Vi vet nå at bruk av cannabis fører til strukturelle og funksjonelle endringer i hjernen, forandrer motivasjon, tankemønstre og sosiale evner og kan dermed redusere brukernes evner til å leve gode og tilfredsstillende liv. Er dette farlig? Det fører sjelden til dødsfall. Er dette uheldig for hva den enkelte bruker og samfunnet forøvrig kan forvente av et livsløp? Helt klart. Cannabis gjør noe med enkeltmennesker, men det gjør også noe med det fellesskapet vi er del av. Dette Dyade skrives i en tid da krav om legalisering av cannabis får økende oppmerksomhet.

Delstater i USA har lenge beveget seg i en slik retning. En del debattanter og politikere i Norge avspeiler også et slikt standpunkt. I dette nummeret slipper vi til røster og argumenter som advarer mot konsekvensene av økt tilgjengelighet av hasj og marihuana for individ og samfunn. En grunntanke i tidsskriftet Dyade er å bruke erfaringer med meditasjon til å belyse temaer i samfunn og kultur. I dette tilfellet er erfaringen nokså enkel: Regelmessig utøvelse av Acem-meditasjon fremmer selvinnsikt, klarhet i sinnet og evnen til å bruke egne ressurser, mens hasj og marihuana bremser og hindrer disse meditasjonseffektene. Disse mer psykologiske spørsmålene ble drøftet allerede i Dyade 5/1980 «Narkorus og sjelesjokk» (kan bestilles på dyade.no). I dette nummeret drøfter vi aspekter av cannabisbruk fra ulike perspektiver: forskning, kultur, økonomi, psykologi, meditasjon og politikk.

Du kan lese et intervju med en av verdens fremste medisinske eksperter på effekter av marihuana-misbruk, Nora Volkow. En annen artikkel gjennomgår nyere forskning på langtidseffekter av cannabis på hjernen, og de uheldige effekter rusmidlet kan ha på våre kognitive evner. Du kan også lese en analyse av hvordan cannabis profileres som et litt kult rusmiddel for de vellykkede i TV-serien Skam. To intervjuer gir førstehånds beskrivelser av hvordan unge voksne har opplevd sitt eget misbruk, og hvordan meditasjon også ble en motvekt. En artikkel beskriver hvordan en student har opplevd kulturen rundt hasj- og cannabismisbruk på college og universitet i USA og Norge.

Mina Gerhardsen bidrar i en artikkel med viktige poeng i den politiske debatten om dette rusmidlet. Hun har vært sentral i norsk politikk og ledet Actis, rusfeltets samarbeidsorgan. Folk reagerer ulikt på cannabis, sier hun, men skal vi ha et samfunn som vektlegger frihet til å bruke de rusmidler man selv ønsker, eller skal vi ha et samfunn som tar hensyn til de av oss som er sårbare for skadevirkningene? Vår hensikt er ikke å overbevise Dyades lesere, som neppe er ivrige tilhengere av fri cannabisbruk. Vi håper derimot å bidra med gode argumenter, som kan komme til nytte i en diskusjon.

God lesning.

Søkeord: rus | narkotika | psykologi | forskning | acem | stress

Innhold