Dyade 2018/01 Magiske speil - selfier, partnervalg og selvinnsikt

Hvem søker du deg til når du føler deg trist? Hvorfor fortoner forelskelse seg som en rus og partnervalg ofte som blind handling? Hva kjennetegner den gode samtale der man virkelig speiler den andre? Alternative perspektiver på Ferrantes Napoli-kvartett og Vigdis Hjorths familieroman er blant de mange innfallsvinkler til å skille mellom selvinnsikt og selvopptatthet. Dette Dyade spenner fra hulemalerier i Frankrike og Nord-Spania titusener av år tilbake frem til den danske statsministers berømte selfie med Obama og Cameron.

Dyade 2018/01 Magiske speil -  selfier, partnervalg og selvinnsikt
Produkttype
Dyade - ISBN 978-82-91405-53-7
Språk
Norsk
Pris
kr 100,00

Innhold

LEDER:

1000 flere tanker.

Aper og enkelte andre dyr kan gjenkjenne sitt eget speilbilde. Mennesket evner ikke bare å gjenkjenne seg selv, men kan reflektere over det man ser: Hvem er jeg?

Speil kan brukes til mye annet enn introspeksjon og selvrefleksjon. For selfier kan det dreie seg mer om narsissisme og selvopptatthet, den henførte fascinans Narcissus erfarte da han så sitt eget speilbilde. Speiler barn seg i de voksne, når de lærer? Og hva speiler vi oss i, når vi velger partner?

Acems måte å arbeide med meditasjon på dreier seg om introspeksjon og empati innover. Men Acems tilnærming til selvrefleksjon er også interpersonlig, grupper og kommunikasjon – empati utover. Ofte skilles det ikke: Opptatthet av ens eget er negativt og selvopptatt. Dette Dyade sonderer: Når bruker vi speil til innsikt og utvikling, til forskjell fra selvdyrkelse?

Speil er et uendelig tema. Dette Dyade viser hvor mange speil livet byr på for personlige prosesser. Boktitler kan fenge med 1000 steder å se før du dør. Personlig dialog med livets speil kan hjelpe deg til 1000 tanker.

Ole Gjems-Onstad

Merete Lund Hetland

Artiklene i nummeret er skrevet av Ole Gjems-Onstad og Merete Lund Hetland. – Halvor Eifring takkes for to omganger med konstruktive kommentarer.