Vegetarianisme – miljøvern i praksis

Det finnes en rekke argumenter for at et vegetarisk kosthold er mer miljøvennlig enn et kosthold basert på kjøtt. Her er noen:

10% eller 100%?

Når plantekost anvendes til dyrefôr, ender en opp med bare 10% av kaloriemengden som ville vært tilgjengelig om en hadde spist plantekosten direkte. For hver 16 kg. planteråstoffer som brukes til dyrefôr, får en tilbake bare 1 kg. kjøtt; resten renner bort som avføring. Bare i USA forbruker kjøttproduksjonen nok korn og soyabønner til å mette en befolkning 5 ganger større enn den amerikanske. 80% av maisen og 95% av havren som produseres i USA brukes til dyrefôr. I en verden hvor et barn dør av sult hvert annet sekund er et landbrukssystem som i hovedsak er basert på å tilfredsstille smaken på kjøtt lite hensiktsmessig. Likevel er det åpenbart økonomisk lønnsomt for noen.

Kjøttproduksjon krever dyrbare råvarer

En undersøkelse finansiert av det amerikanske innenriksdepartement har vist at verdien av de råvarer som forbrukes til kjøttproduksjon i Amerika er høyere enn verdien av det samlede forbruk av olje, gass og kull i USA.

Kjøttproduksjon sløser med energi

Landbrukseksperter ved Ohio State University i USA har sammenlignet energikostnadene ved å produsere soyabønner, mais og annet plantekosthold. De fant at selv de minst energiøkonomiske plantesortene var nærmere 10 ganger så energieffektive som det mest energiøkonomiske kjøttkosthold. Selv den mest effektive dyrebaserte matproduksjon ga et energiutbytte på 34,5 %, mens den dårligste av 5 plantebaserte produksjonsformer ga et energiutbytte på 328%.

Spis kjøtt – ødelegg regnskogene

For å understøtte våre kjøttbaserte kostholdsvaner, legges enorme skogområder i Amazonas øde hvert år. Mellom 1966 og 1983 ble 102.000 kvadratkilometer regnskog i Amazonas ryddet til kommersiell produksjon. Ifølge vurderinger foretatt av den brasilianske stat var årsaken til 38% av den regnskogen som ble ødelagt i denne perioden kjøttproduksjon.

Svært mange er bekymret for virkningen av CO2 utslippene på det globale klima. Forbrenningen av fossilt brensel skapte to-tredjedeler av de 8,5 milliarder tonn CO2 som mennesker pumpet inn i atmosfæren i 1987. Den siste tredjedel skyldtes nedbrenning av skoger for å lage beiteland for kyr til kjøttproduksjon.

Kjøttproduksjon forurenser

Kveg skaper nærmere en milliard tonn organisk avfall hvert år. Mye av dette avfallet flyter ned i grunnvannet, såvel som i andre vannkilder, og forurenser elver og vassdrag. Kostholdsgeografen Georg Borgstrøm har beregnet at kveg og andre dyr skaper dobbelt så mye forurensning som alle industrielle forurensningskilder i USA.

(Eirik Jensen)

Stikkord: vegetarianisme, miljø

Produkter

Dyade 1996/01-02: Føde for tankene

 

Relaterte artikler

Abonnement på Dyade

Et abonnement på Dyade er en betydelig gave til en ubetydelig pris. Fire temanummer i året, hvert nummer en fordypning i ett spesifikt tema.

Abonnement kan kjøpes her

Abonnere fra Sverige

Abonnere fra Danmark

2023-utgivelsene

4/23: Sannere enn virkeligheten

3/23: Intuisjon – føleri eller vei til viten?

2/23: Lyset: Dødens farge

1/23: Meditasjonsforskningen i en ny fase?

Tidligere utgivelser

Her finner du hele Dyade-arkivet

Følg oss

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Dyade på Facebook