Vegetarianisme – miljøvern i praksis

Det finnes en rekke argumenter for at et vegetarisk kosthold er mer miljøvennlig enn et kosthold basert på kjøtt. Her er noen:

10% eller 100%?

Når plantekost anvendes til dyrefôr, ender en opp med bare 10% av kaloriemengden som ville vært tilgjengelig om en hadde spist plantekosten direkte. For hver 16 kg. planteråstoffer som brukes til dyrefôr, får en tilbake bare 1 kg. kjøtt; resten renner bort som avføring. Bare i USA forbruker kjøttproduksjonen nok korn og soyabønner til å mette en befolkning 5 ganger større enn den amerikanske. 80% av maisen og 95% av havren som produseres i USA brukes til dyrefôr. I en verden hvor et barn dør av sult hvert annet sekund er et landbrukssystem som i hovedsak er basert på å tilfredsstille smaken på kjøtt lite hensiktsmessig. Likevel er det åpenbart økonomisk lønnsomt for noen.

Kjøttproduksjon krever dyrbare råvarer

En undersøkelse finansiert av det amerikanske innenriksdepartement har vist at verdien av de råvarer som forbrukes til kjøttproduksjon i Amerika er høyere enn verdien av det samlede forbruk av olje, gass og kull i USA.

Kjøttproduksjon sløser med energi

Landbrukseksperter ved Ohio State University i USA har sammenlignet energikostnadene ved å produsere soyabønner, mais og annet plantekosthold. De fant at selv de minst energiøkonomiske plantesortene var nærmere 10 ganger så energieffektive som det mest energiøkonomiske kjøttkosthold. Selv den mest effektive dyrebaserte matproduksjon ga et energiutbytte på 34,5 %, mens den dårligste av 5 plantebaserte produksjonsformer ga et energiutbytte på 328%.

Spis kjøtt – ødelegg regnskogene

For å understøtte våre kjøttbaserte kostholdsvaner, legges enorme skogområder i Amazonas øde hvert år. Mellom 1966 og 1983 ble 102.000 kvadratkilometer regnskog i Amazonas ryddet til kommersiell produksjon. Ifølge vurderinger foretatt av den brasilianske stat var årsaken til 38% av den regnskogen som ble ødelagt i denne perioden kjøttproduksjon.

Svært mange er bekymret for virkningen av CO2 utslippene på det globale klima. Forbrenningen av fossilt brensel skapte to-tredjedeler av de 8,5 milliarder tonn CO2 som mennesker pumpet inn i atmosfæren i 1987. Den siste tredjedel skyldtes nedbrenning av skoger for å lage beiteland for kyr til kjøttproduksjon.

Kjøttproduksjon forurenser

Kveg skaper nærmere en milliard tonn organisk avfall hvert år. Mye av dette avfallet flyter ned i grunnvannet, såvel som i andre vannkilder, og forurenser elver og vassdrag. Kostholdsgeografen Georg Borgstrøm har beregnet at kveg og andre dyr skaper dobbelt så mye forurensning som alle industrielle forurensningskilder i USA.

(Eirik Jensen)

Stikkord: vegetarianisme, miljø

Produkter

Dyade 1996/01-02: Føde for tankene

 

Relaterte artikler

Abonnement på Dyade

Et abonnement på Dyade er en betydelig gave til en ubetydelig pris. Fire temanummer i året, hvert nummer en fordypning i ett spesifikt tema.

Abonnement kan kjøpes her

Abonnere fra Sverige

Abonnere fra Danmark

2020-utgivelsene

3/20: Hvem blir vi når vi blir syke?

2/20: The Beatles og meditasjon 50 år etter

1/20: Skammen

Tidligere utgivelser:

4/19: Under overflaten

3/19: Hukommelse

2/19: Lidenskap og vitenskap

1/19: Vesten vs. Resten 

4/18: Vårt forhold til dyr 

3/18: Yoga

2/18: Rus

1/18: Magiske speil

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Det kan du gjøre her

Facebook

Lik oss på Facebook og få oppdateringer hver gang det skjer noe.

Dyade på Facebook

Lesetips til elever i VGS

Er du nysgjerrig, ønsker å forstå mer eller trenger bakgrunnstoff til stilskriving? Emneknagger og utvalgte artikler finner du her.

Smakebiter

Skyen

Etter mitt første fordypelseskurs i Acem gjenopptok jeg tegning. De fem siste årene hadde jeg tegnet lite, og forholdt meg til tegning som en måte å illustrere idéer på.

Et rom der dørene til det ubevisste står på gløtt

Jeg har et mål, men vet ikke veien til målet. Jeg vet ikke engang hvordan målet ser ut. Jeg vet bare at jeg skal skrive noe om min erfaring som arkitekt og som mediterende, men hva teksten kommer til å handle om vet jeg ikke enda.

Det er typisk en kreativ prosess for en arkitekt, å jobbe mot et mål, med et resultat vokser frem underveis. Og prosessen er ganske lik, enten det gjelder å skrive eller å tegne hus.

Turist i et krevende land

Bilder fra en reise i Algerie

Den arabiske mannen

— mellom barken og veden

Vi har hørt mye om Midt-Østens kvinner og deres vilkår, men hvordan er det å være arabisk mann, vokse opp i en arabisk familie, leve sitt liv med kone og barn, venner og arbeidskolleger? Er de entydige vinnere i kjønnskampen, eller er det ikke så enkelt?

De har andre skikker og synsmåter enn skandinaviske menn. Kan vi allikevel forstå deres hverdag og liv?

Yoga og helse

— hva sier forskningen?

Hva gjør yoga med helsen? Ulike yogabøker presenterer ulike effekter, noen basert på rene antagelser, andre på erfaring. Det siste tiåret har vitenskapelig forskning på yoga tatt seg kraftig opp. I denne artikkelen diskuterer Erik Ekker Solberg, Halvor Eifring og Are Holen yoga-forskningens resultater.

Stillhetens bevegelser

Vi er mennesker av kjøtt og blod, og våre liv er spunnet inn i tiden. Yoga og meditasjon gir svar til noen av sinnets lengsler mot stillhet og tidløshet, men slipper aldri helt taket i kroppens, sansenes og hverdagens mylder av krav og behov. Kroppslige og mentale teknikker kan hjelpe oss å leve nær spenningsfeltet mellom det stille og det støyende.

I have nothing to say, and I am saying it

- Nøytralitet som forpliktelse

Tate Gallery for Modern Art i London har ved siden av et non-figurativt maleri slått opp dette sitatet av den nonfigurative maler Gerhard Richter: ”I have nothing to say, and I am saying it.”

Kunne han (Sarkozy) bare sett det selv!

For å illustrere aktualisering kan man bruke ikke bare historier om mediterende, men også ”felles kjente” fra politikk, næringsliv og litteratur. Det er ingen grunn til å tro at f eks Frankrikes tidligere president Nikolas Sarkozy eller Apples grunnlegger Steve Jobs ville ”holdt ut” med en mild meditasjonsmetode som Acem-meditasjon. Men de kan brukes som pedagogiske eksempler i et mer allment forsøkt på å forstå hva aktualisering er.

Meditasjon over døde kropper

Slutten på livet er tema for meditasjon i de fleste kulturer. Men den aller sterkeste påminnelse om dødens realitet er fysisk: livløse kropper, råtnende legemsdeler, hodeskaller og knokler. Man skulle kanskje tro at slikt bare fyller en med vemmelse, men fredfylt ro ser ut til å være en like vanlig reaksjon.

Med ansikt mot døden

Døden er absolutt. Den er ikke høflig. Den pakker ikke inn. Døden kommer når den kommer og tar det den tar. Den presser alvor og følelser selv på de som liker å holde denslags på avstand. Døden er brutal, men ærlig.

Feriereisen og fortellingen om deg selv

- om forskning på turisters erfaring av reisen

Svein Larsen har gjennomført en rekke studier av turister og feriereisende, blant annet med vekt på motiver for å reise, vurderinger av risiko og sammenlikning på tvers av land og kulturer.

Reise i okkupert land

"Halvor, du må våkne!" I søvne har jeg hørt den harde og intense bankingen lenge, men den har flytt sammen med bilder og fantasier i drømmene mine, og jeg har sovet ufortrødent videre. Men nå er det vår dør de dundrer løs på, etter først å ha brutt seg inn gjennom det lille og primitive, men egentlig ganske hyggelige hotellets hovedinngang og gått fra dør til dør med det samme støyende og angstvekkende budskap: "Husundersøkelse!"

Hvor opptatt er vi av sex, og hvorfor?

Det er vel kjent at unge menn kan ha lyst på sex en gang i mellom, men seksualbehovet ser ut til å gjennomsyre oss hele livet. Seksualdriften påvirker oss livet igjennom, enten vi vil det eller ikke. Dette gjør sex til en eksistensiell utfordring.

Sjekking, sex og partnervalg

- kresne kvinner og ivrige menn?

Menn vil spre genene sine til flest mulige kvinner, mens kvinner har færre sjanser og satser mer på hver mann – at han skal bli der for alltid og beskytte henne og barna. Men hvor godt stemmer dette for hvordan kvinner og menn sjekker i dag? Og er det faktisk slik at menn har mest lyst og kvinner ikke orker?

Menn uten manuskript

Guttemannen lunter inn på scenen. Ikke farlig. Bare uskikkelig.

Uregjerlige liv med vendepunkter

Hva er vår livshistorie? Det er i alle fall ikke dokumentasjon av alt som har skjedd i livene våre. Vi har ikke hjernekapasitet til å huske alt, og om vi – med støtte i moderne datalagring – kunne det, så ville det bli en uprioritert oppsamling av smått og stort som knapt ville interessere noen.