Dyade 2019/1 Vesten vs. Resten - fra overlegenhet mot likeverd

Når Kina økonomisk er blitt større enn USA, og Resten større enn Vesten - hvilke omstillinger vil det kreve av oss: Globalt, nasjonalt og personlig?

Dyade 2019/1 Vesten vs. Resten - fra overlegenhet mot likeverd
Produkttype
Dyade - ISBN 978-82-91405-57-5
Språk
Norsk
Pris
kr 100,00

Vi står midt oppe i et radikalt tidsskifte. Etter 500 år hvor Vesten

har dominert over Resten, er forspranget vi har hatt i moderne

teknologi, militærmakt og økonomisk velstand i ferd med å bli

innhentet og passert.

 

Vi må etter hvert innse at Resten heller ikke med tiden vil bli som

Vesten. Det finnes reelle og varige forskjeller i verdensbilder,

kultur og livsholdninger. Så lenge vi var overlegne, kunne vi

benekte og overse det. Ut fra en likeverdig posisjon blir dette

utfordringer vi må ta på alvor og gå i dialog med.

 

I dette Dyade ser vi på holdningsendringer som tvinger seg

fram – med støtte i et knippe aktuelle bøker og intervjuer: Jordan

B. Peterson, Yuval Noah Harari, Francis Fukuyama, Kishore

Mahbubani, Geir Lundestad, Terje Tvedt og Kaj Skagen. Vi ser

også på hvordan en åpnende meditasjonsteknikk som Acem-meditasjon

kan være et interessant og viktig element i denne

prosessen.

Du kan også lytte på internett til intervjuene med 

Lytt til Geir Lundestad

Lytt til Kai Skagen

Lytt til Terje Tvedt

Serien i overblikk

Søkeord: acem | dyade | vesten | likeverd | overlegenhet

Innhold