Leder

Vilde Drageset Haakensen

Meditativ stillhet er noe vi har et grunnleggende, men lavmælt behov for. Selv om mange gjenkjenner en lengsel mot ro, mening og tilhørighet, gjør vi tidvis mye for å holde stillheten borte. Dette nummeret av Dyade søker å forstå denne tvetydigheten bedre: Det i oss som lengter mot stillheten og det i oss som ikke klarer å slippe oss inn i den.

Meditativ stillhet er en forankring i noe som er uavhengig av det omskiftelige livet vi lever. Kontakt med en slik stillhet kan oppnås i ulike situasjoner i livet. Natur er kanskje den sterkeste norske meditative tradisjon. Andre kulturer har jobbet mer bevisst mot en åndelig stillhet, ofte i en religiøs sammenheng. Litteratur, musikk og kunst kan vekke noe i oss som tilhører det universelt menneskelige, og som både gir sinnet frihet og vekker en følelse av tilhørighet og mening.

Acem-meditasjon oppøver en sensitivitet innover som gjør det lettere å bli var det som bremser oss, men også de åpningene vi har mot denne indre stillhet. Tekstene i dette nummeret prøver, på hver sin måte, å formulere noe rundt den meditative stillheten og hvordan vi kan åpne oss for den.

Ole Gjems-Onstad er en av dem som har arbeidet mest med å forstå og formulere seg rundt meditativ stillhet, ikke minst i en rekke nummer av Dyade. Han har også vært sentral i utviklingen av intensive fordypelsesretretter, der arbeidet med meditativ stillhet er et hovedfokus. Nylig fylte han 70, og dette Dyade-nummeret dedikeres til ham som takk for viktige bidrag til å formulere tanker rundt meditativ stillhet og andre tema i Dyade gjennom mange år. 

 

God lesning!

Vilde Drageset Haakensen
Redaktør

Produkter

Dyade 2021/1 Stillhetens kraft

 

Relaterte artikler

Abonnement på Dyade

Et abonnement på Dyade er en betydelig gave til en ubetydelig pris. Fire temanummer i året, hvert nummer en fordypning i ett spesifikt tema.

Abonnement kan kjøpes her

Abonnere fra Sverige

Abonnere fra Danmark

2024-utgivelsene

2/24: Rock rytme ro

1/24: Hvorfor har du forlatt meg?

Tidligere utgivelser

Her finner du hele Dyade-arkivet

Følg oss

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Dyade på Facebook