Dyade 1990 - 1994

Dyade 1994/04: Robert Bly og debatten om mannen

Da Dyade inviterte Robert Bly til Norge i april 1994, visste vi at han ville vekke markerte reaksjoner også her.  Reaksjonene kom og synliggjør dagens norske kjønnspolitiske landskap.  Robert Bly bringer nye dimensjoner inn i feltet.  I dette Dyade ser vi på debatten han utløser om Mannen og hva den forteller både om Norge og dagens utfordringer for begge kjønn.

Dyade 1994/02: Natur og stillhet

Lillehammer-OL i 1994 ga hele verden et innblikk i noe av det mest særegne ved nord-menn: Vårt inderlige forhold til naturen, selv når den er kald og barsk.  Likevel er ikke sport, konkurranse og røffe forhold særlig sentralt for nordmenns søken ut i naturen.  Det er stillhet, fred, avstressing og samhørighet de fleste oppgir som grunn til å ferdes i skog og mark, på fjell og vidder, langs kyster og over hav. Her er det likhetspunkter mellom naturopplevelser og meditasjon.  Nordmenn har uvanlig stor interesse for begge dele.  Med halvparten av Sveriges befolkning har vi like mange hytter.  Og meditasjon har langt større oppslutning i Norge.  Den opprinnelig norske meditasjonsorganisasjonen Acem er blitt en internasjonal eksportør av meditasjon, til og med til det fjerne østen.

Dyade 1994/01: Du er din kropp – dans, yoga, meditasjon

Skal du lære deg selv å kjenne, må kroppen være med.  Kan diskoteket bli et erkjennelses-verksted?  Ja, sier Terje Buuer som forteller hvordan Acem-danseformen Dreiva kan hjelpe til å ta i bruk sider av deg selv du knapt visste at du hadde.  En myk og smidig kropp gjør det lettere å forstå seg selv, skriver Torbjørn Hobbel om yoga hvor strekk, pust og oppmerksomhet gir bedre kroppsfølelse og økt kontakt med egne følelser.  Og i Dyade-intervjuet forteller Barth Niava om den afrikanske livsform der rytmer og kroppsutfoldelse står sentralt.

Dyade 1993/04: Sinne Sult Sex

Finnes det noen som lever lykkelig, fredelig og konfliktfritt med sitt sinne, sin sult og sin seksualitet?  Kanskje.  Men historie og tragedier, kunst og hverdag formes av våre drifter. 

Dyade 1993/03: Vellyst og lidelse. På sporet av Marcel Proust

Får du selv ikke lest Marcel Proust’s 4000 siders gigantroman ”På sporet av den tapte tid” om en utdøende fransk overklasse omkring 1900, så kan det være spennende å lese om dette klassiske verket i Dyade.  Proust beskriver eksistensiell uro så du kjenner det langt inn i kroppen.  Han besitter et psykologisk skarpsinn som gjør ham til litteraturens svar på Freud.  Og han beskriver det moderne menneskets livssmerte med angst, uro, mangel på forankring og fravær av stabilitet. 

Dyade 1993/02: Når sjelen plager kroppen

Psykologi påvirker fysisk helse.  Det er alle enige om.  Men der stopper enigheten, og der starter dette nummer av Dyade. 

Dyade 1992/04: Det mektige offer

Å være offer - ved å hevde seg utsatt for urett - gir makt.  Å stille spørsmålstegn ved offerets makt, innebærer å sette søkelys, ikke bare på lidelsen som smerte, men også på lidelsen som muig strategi.  Det er å godta offerets selvopplevelse som krenket, sårbar og mindreverdig, men også å se på hvordan denne selvopplevelsen kan snus til en kravstorhet og premiss-setting for samliv og samvær som langt fra kan sies å være avmektig. 

Den største utfordringen ligger i å gjenkjenne offerets psykologi i eget liv.  I en samtid som er nokså fremmedgjort for den indre verdens ubehag, kan offeret lett bli slagmark for livskamper vi ikke erkjenner som våre egne - og som derfor utkjempes på andre arenaer. 

Dyade 1992/03: Det vanskelige, til dels umulige livet

- Olav Duun, Dag Solstad og Sigrid Undset

Hverken Olav Duun, Sigrid Undset eller Dag Solstad pynter på virkeligheten.  De har ulikt perspektiv på menneskets kamp.  Sigrid Undset finner forsoning gjennom kristendommen.  Dag Solstad prøver den kommunistiske utopi, men nå resignere når den bryter sammen mot virkeligheten.  Olav Duun ser usminket på realitetene, uten hjelp fra en tro eller ideologi.  Hans beskrivelse av ondskapen står der so naken realitet, uten metafysisk eller ideologisk overbygning.  Bidragsytere Kjetil Bang-Hansen, Carl Fredrik Engelstad, Carl Henrik Grøndahl og Ole Nygaard. 

Dyade 1992/01: Den store og den lille verden

En forsvarstale for ”den lille verden”, det er det Gustav Adolf Ekdahl holder mot slutten av Ingmar Bergmans film ”Fanny og Alexander”.  I den lille verden plages man ikke av de store spørsmål og de store sammenhenger.  Den borgerlige kultur ligger som støtputer rundt menneskene.  Men hvordan greier vi å leve i ”den store verden”, med dens lengsler, fallgruber, meningsløshet og grusomhet, uten å knekke nakken?  Det er tema for dette Dyade.

Dyade 1991/04: Den arabiske tragedie

- Mentalitet i Midt-Østen

 Få områder i verden utgjør en slik konstant trussel mot freden som Midt-Østen.  Skjebnen har plassert to tredjedelser av verdens kjente oljeressurser i en heksegryte av etniske og nasjonale konflikter.  Det gjør det påtrengende viktig å forstå mer av menneskene i området, deres kultur, mentalitet og holdninger.  I dette Dyade skriver Jan Brøgger om de sosiale forhold og deres betydning for arabernes virkelighetsoppfatning.  Lars Roar Langslet og A. I. Sabra skriver om arabernes storhetstid da de kulturelt og vitenskapelig lå langt foran Europa.  Per A. Christiansen skriver om panarabismen i lys av den første Gulfkrigen 1990-91. Og Dyade ser også på nordmenns møte med araberverdenen i forretningssammenheng.

Dyade 1991/03: Grådighetens fornuft

- Markedsøkonomien overtar

 I øst var planøkonomien – eller kommandoøkonomien som det nå ble kalt – rast sammen.  Adam Smiths synspunkt om at det vil gavne alle om den enkelte fikk la seg lede av egeninter-essen så ut til å bli den generelle norm.  Det gjør det interessant å utforske grådighetens fornuft, samtidig som selve navnet avslører de blandede følelser den vekker.  Økonomer, aksjeanalytikere og daværende prisdirektør Egil Bakke drøfter temaet fra ulike vinkler.

Dyade 1991/02: Å sette livet i bevegelse

- Acem-meditasjon – politikk og etikk

Er vi projektive – og legger skyld, anklager og ansvar på krefter utenfor oss?  Eller er vi i stand til å leve med introspektivitetens utfordring: Å kjenne på og utforske hvordan kreftene som påvirker oss spiller seg ut som poler i vårt eget sinn?  Dette drøftes i artikler om individ og fellesskap, meditasjonens etikk og hva meditasjon egentlig er.  Henger nært sammen med Dyade 1991/01.

Abonnement på Dyade

Et abonnement på Dyade er en betydelig gave til en ubetydelig pris. Fire temanummer i året, hvert nummer en fordypning i ett spesifikt tema.

Abonnement kan kjøpes her

Abonnere fra Sverige

Abonnere fra Danmark

2024-utgivelsene

2/24: Rock rytme ro

1/24: Hvorfor har du forlatt meg?

Tidligere utgivelser

Her finner du hele Dyade-arkivet

Følg oss

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Dyade på Facebook