Dyade 2010 - 2014

Dyade 2014/04: Enklere - Nærmere - Dypere

Erfaringer med Acem-meditasjon

Hvordan oppleves det å være i meditasjonens laboratorium og se hverdagen og livet i lys av erfaringer man henter der? Det er kjernen i 20 opplevelsesnære fortellinger i dette Dyade.

Dyade 2014/03: Tankestrømmens tidsalder

Sinnets vandring i meditasjon, hjerne og kultur

Tankestrømmen er uanselig, allestednærværende og uforutsigbar. Nå har psykologer, forskere og mediterende gitt den et moderne navn - mind wandering - og funnet ut hvor den kommer fra i hjernen. Men hva vil den med oss? Hva prøver den å si?

Dyade 2014/02: Levende stillhet

 - styrken i det meditative

Den meditative erfaringen av stillhet, særlig i langmeditasjon, er tema for dette Dyade.

Stille meditasjoner kan bidra til vekst, erkjennelse, forankring og etisk adferd.

Meditativ stillhet er et flertydig tema uten fasit og entydige konklusjoner. Den eneste veien mot stillheten man kjenner, er den man selv har gått.

Dyade 2014/01: Flyt og friksjon

- meditasjon og skapende prosesser

Dette nummeret av Dyade gir oss glimt inn i skapende prosesser hos et knippe personer. Alle har erfaring med Acem-meditasjon.

Et fellesstrekk er oppfatningen av at friksjon er en viktig del av det å skape.

Friksjonen kan ytre seg på svært forskjellige måter. Noen ganger kan den være vanskelig å få øye på. Andre ganger inviteres den aktivt inn i prosessen.

Dyade 2013/04: Hvorfor forteller vi?

Hvorfor forteller mennesker, ikke bare i vår kulturkrets, men overalt? Dette nummeret av Dyade nærmer seg mulige svar - fra en rekke forskjellige vinkler.

Dyade 2013/03: Algerie i kryssilden

Vinteren 2013 ble Statoils gassanlegg i den algeriske ørkenen angrepet av terrorister - med tragiske konsekvenser.

Den arabiske våren har ennå ikke rystet Algerie. Men med annen verdenskrig, den etterfølgende frigjøringskrigen og en brutal borgerkrig, har befolkningen hatt mer enn sin andel av lidelse.

Mange av konfliktene i Algerie har uforutsigbare fronter: Du vet aldri hvor kulene kommer fra.

Dyade 2013/02: Aktualisering i Acem-meditasjon

- velsignelse eller forbannelse

Dette nummeret av Dyade tar for seg begrepet Aktualisering, som i Acems meditasjonspsykologi betegner prosessen der ubearbeidet psykologisk materiale kommer til overflaten og påvirker måten vi mediterer på. Aktualisering ses som nødvendig for meditasjonens virkning, men byr også på utfordringer for den mediterende.

Dyade 2013/01: Reisen til verden og deg selv

Den reisende er en respektabel figur, som legger ned et stykke arbeid gjennom sin reise.

Turisten er derimot en krevende narsissist, en konsument som vil at alt skal være tilrettelagt og motstandsløst.

Er det sant? Gjelder det også den indre reisen?

Dyade reflekterer over reise og turisme i dette doble perspektivet: sjelens og legemets forflytninger.

Dyade 2012/04: Slipp tankene fri

- kreativitet og meditasjon

Hva er egentlig kreativitet, hvordan utvikles den og hva kan den føre til? Dyade inviterer til oppdagerferd i skaperkraftens mysterier, i grenselandet mellom bevisst og ubevisst – og mellom idérikdom og gjennomføringsevne.

Dyade 2012/03: Hva skal vi med sex?

Seksualdriften er med oss overalt i kultur og samfunn. Vi er laget slik at den preger oss daglig i våre tanker, følelser og sosiale kontaktmønstre. Dette kan vi legge lokk på og overse. Eller vi kan se nærmere på fenomenet og prøve å utforske hvilke roller sexen spiller i våre liv. Det er her dette Dyade-nummeret starter.

Dyade 2012/02: Med ansikt mot døden

Døden er absolutt. Den er ikke høflig. Den pakker ikke inn. Døden kommer når den kommer og tar det den tar. Den presser alvor og følelser selv på de som liker å holde denslags på avstand.

Dyade 2012/01: Meditative veier - forskjeller og likheter

Ingen tro, religion eller livsanskuelse har monopol på meditasjon og indre ro; ingen metode rommer den eneste oppskriften. En berikende stillhet er et universelt potensiale ved mennesket. Dette nummeret av Dyade undersøker paralleller i ulike kulturers fordypningsprosesser.

Abonnement på Dyade

Et abonnement på Dyade er en betydelig gave til en ubetydelig pris. Fire temanummer i året, hvert nummer en fordypning i ett spesifikt tema.

Abonnement kan kjøpes her

Abonnere fra Sverige

Abonnere fra Danmark

2024-utgivelsene

2/24: Rock rytme ro

1/24: Hvorfor har du forlatt meg?

Tidligere utgivelser

Her finner du hele Dyade-arkivet

Følg oss

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Dyade på Facebook