Leder

Beatles og meditasjon 50 år etter

Sanger om livets små historier

I april 2020 er det 50 år siden Beatles opphørte som gruppe. Det har vært hevdet at ungdomsopprøret på 60- og 70-tallet hadde tre grener: politikk, narkotika og meditasjon. Beatles var innom dem alle. Av disse tre er meditasjon den minst forståtte i vår samtid. Beatles lærte å meditere i 1967, og var i flere uker på meditasjonsretrett i India i 1968. De sluttet aldri å meditere.

I løpet av noen måneder i 1967-68 gjorde Beatles med ett slag meditasjon mainstream. Vestens forhold til meditasjon har blitt påvirket av flere andre forhold siden den gang, ikke minst medisinsk forskning. Det er allikevel ikke urimelig å si at den vedvarende meditasjonsbølgen i USA og Europa i nyere tid startet med Beatles. Dyade tar derfor et historisk tilbakeblikk på hva som skjedde under det avgjørende, myteomspunne oppholdet Beatles hadde på meditasjonsretrett i Rishikesh i India våren 1968.

Mindre kjent er det hvordan meditasjon virket tilbake på Beatles og påvirket deres musikk og kreative prosesser. Allerede fra starten av sin karriere utviklet Beatles en kreativ arbeidsform med elementer av det vi kan kalle en meditativ tilnærming, lenge før de lærte å meditere. De hadde en tydelig sans for livets genuine, små hendelser og episoder, som de spant videre på og laget sanger av. De lot sinnet vandre fritt, akkurat som i ledighets-baserte meditasjonstyper, blant annet Acem-meditasjon og TM. Deres samarbeidsform var også preget av ledighet, prosess og gjensidig feedback, som i Acems veiledningsgrupper og kommunikasjonsgrupper. Disse prosessene ble forsterket under deres opphold på meditasjonsretretten i 1968. Dette førte til en kreativ oppblomstring som bl.a. la grunnlaget for deres hvite dobbelt-album, The Beatles. Men kan det også tenkes at mangelen på kvalifisert meditasjonsveiledning under retretten, sammen med økende stoffbruk i tiden etterpå, la grunnlag for sterke konflikter innad i gruppen og det endelige bruddet som ble bekjentgjort i april 1970?

Beatles' musikk blir fortsatt lyttet til. Ifølge Forbes ble Beatles' over 50 år gamle pop-sanger streamet 1,7 milliarder ganger på Spotify i årets ni første måneder i 2019. Av disse utgjorde 18-24-åringene den største gruppen, med mer enn 30 % av lyttingene. På andreplass kom 25-29-åringene med 17 %. Som en del av research-arbeidet til dette nummeret hadde Dyade samtaler med to 15-åringer om deres forhold til Beatles. De sa blant annet:

«Sangene deres kan få meg til å bli skikkelig emosjonell og følelsesladet, men de kan også få meg til å le. Det er liksom en sang for alt. I dagliglivet, så kan jeg gå rundt, og så er det noen som sier noe, og så tenker jeg på Beatles. Jeg blir liksom aldri lei av dem. Sangene deres er liksom spot on med hvordan livet er.»

Et halvt århundre senere treffer Beatles altså fremdeles en nerve. Dette Dyade forsøker å vise at denne nerven er i slekt med meditasjon.

En særlig takk til Per Gunnar Fjeld som var sammen med Beatles i India og som har stilt sine private fotografier til disposisjon.

Dessuten takk til Torbjørn Hobbel som har tatt mange fotografier, laget den grafiske designen og tilrettelagt bilder og billedtekster.

God lesning!

Svend Davanger

Produkter

Dyade 2020/02 The Beatles og meditasjon 50 år etter

 

Relaterte artikler

Det hvite albumet

En musikalsk reise

På meditasjonsretrett med Beatles i 1968

– Beatles var høflige gutter. En gang, da en gammel dame kom inn i foredragssalen, reiste en av Beatles seg for å gi henne sin plass....

Beatles, Hamburg og eksistensialismen

Historien om Beatles' møte med tanker fra Seinens venstre bredd

Abonnement på Dyade

Et abonnement på Dyade er en betydelig gave til en ubetydelig pris. Fire temanummer i året, hvert nummer en fordypning i ett spesifikt tema.

Abonnement kan kjøpes her

Abonnere fra Sverige

Abonnere fra Danmark

2024-utgivelsene

2/24: Rock rytme ro

1/24: Hvorfor har du forlatt meg?

Tidligere utgivelser

Her finner du hele Dyade-arkivet

Følg oss

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Dyade på Facebook