Leder

Beatles og meditasjon 50 år etter

Sanger om livets små historier

I april 2020 er det 50 år siden Beatles opphørte som gruppe. Det har vært hevdet at ungdomsopprøret på 60- og 70-tallet hadde tre grener: politikk, narkotika og meditasjon. Beatles var innom dem alle. Av disse tre er meditasjon den minst forståtte i vår samtid. Beatles lærte å meditere i 1967, og var i flere uker på meditasjonsretrett i India i 1968. De sluttet aldri å meditere.

I løpet av noen måneder i 1967-68 gjorde Beatles med ett slag meditasjon mainstream. Vestens forhold til meditasjon har blitt påvirket av flere andre forhold siden den gang, ikke minst medisinsk forskning. Det er allikevel ikke urimelig å si at den vedvarende meditasjonsbølgen i USA og Europa i nyere tid startet med Beatles. Dyade tar derfor et historisk tilbakeblikk på hva som skjedde under det avgjørende, myteomspunne oppholdet Beatles hadde på meditasjonsretrett i Rishikesh i India våren 1968.

Mindre kjent er det hvordan meditasjon virket tilbake på Beatles og påvirket deres musikk og kreative prosesser. Allerede fra starten av sin karriere utviklet Beatles en kreativ arbeidsform med elementer av det vi kan kalle en meditativ tilnærming, lenge før de lærte å meditere. De hadde en tydelig sans for livets genuine, små hendelser og episoder, som de spant videre på og laget sanger av. De lot sinnet vandre fritt, akkurat som i ledighets-baserte meditasjonstyper, blant annet Acem-meditasjon og TM. Deres samarbeidsform var også preget av ledighet, prosess og gjensidig feedback, som i Acems veiledningsgrupper og kommunikasjonsgrupper. Disse prosessene ble forsterket under deres opphold på meditasjonsretretten i 1968. Dette førte til en kreativ oppblomstring som bl.a. la grunnlaget for deres hvite dobbelt-album, The Beatles. Men kan det også tenkes at mangelen på kvalifisert meditasjonsveiledning under retretten, sammen med økende stoffbruk i tiden etterpå, la grunnlag for sterke konflikter innad i gruppen og det endelige bruddet som ble bekjentgjort i april 1970?

Beatles' musikk blir fortsatt lyttet til. Ifølge Forbes ble Beatles' over 50 år gamle pop-sanger streamet 1,7 milliarder ganger på Spotify i årets ni første måneder i 2019. Av disse utgjorde 18-24-åringene den største gruppen, med mer enn 30 % av lyttingene. På andreplass kom 25-29-åringene med 17 %. Som en del av research-arbeidet til dette nummeret hadde Dyade samtaler med to 15-åringer om deres forhold til Beatles. De sa blant annet:

«Sangene deres kan få meg til å bli skikkelig emosjonell og følelsesladet, men de kan også få meg til å le. Det er liksom en sang for alt. I dagliglivet, så kan jeg gå rundt, og så er det noen som sier noe, og så tenker jeg på Beatles. Jeg blir liksom aldri lei av dem. Sangene deres er liksom spot on med hvordan livet er.»

Et halvt århundre senere treffer Beatles altså fremdeles en nerve. Dette Dyade forsøker å vise at denne nerven er i slekt med meditasjon.

En særlig takk til Per Gunnar Fjeld som var sammen med Beatles i India og som har stilt sine private fotografier til disposisjon.

Dessuten takk til Torbjørn Hobbel som har tatt mange fotografier, laget den grafiske designen og tilrettelagt bilder og billedtekster.

God lesning!

Svend Davanger

Produkter

Dyade 2020/02 The Beatles og meditasjon 50 år etter

 

Relaterte artikler

Det hvite albumet

En musikalsk reise

På meditasjonsretrett med Beatles i 1968

– Beatles var høflige gutter. En gang, da en gammel dame kom inn i foredragssalen, reiste en av Beatles seg for å gi henne sin plass....

Beatles, Hamburg og eksistensialismen

Historien om Beatles' møte med tanker fra Seinens venstre bredd

Abonnement på Dyade

Et abonnement på Dyade er en betydelig gave til en ubetydelig pris. Fire temanummer i året, hvert nummer en fordypning i ett spesifikt tema.

Abonnement kan kjøpes her

Abonnere fra Sverige

Abonnere fra Danmark

2022-utgivelsene

3/22: Du bor i din barndom

2/22: Tenke på døden

Tidligere utgivelser:

1/22: Skapende sinn

4/21: Forsoningens dans

3/21: Projeksjon og fordreining

2/21: Forfattere om livet

1/21: Stillhetens kraft

4/20: Korona - slutten på den lange freden 

3/20: Hvem blir vi når vi blir syke?

2/20: The Beatles og meditasjon 50 år etter

1/20: Skammen

4/19: Under overflaten

3/19: Hukommelse

2/19: Lidenskap og vitenskap

1/19: Vesten vs. Resten 

4/18: Vårt forhold til dyr 

3/18: Yoga

2/18: Rus

1/18: Magiske speil

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Det kan du gjøre her

Facebook

Lik oss på Facebook og få oppdateringer hver gang det skjer noe.

Dyade på Facebook

Lesetips til elever i VGS

Er du nysgjerrig, ønsker å forstå mer eller trenger bakgrunnstoff til stilskriving? Emneknagger og utvalgte artikler finner du her.

Smakebiter

Skyen

Etter mitt første fordypelseskurs i Acem gjenopptok jeg tegning. De fem siste årene hadde jeg tegnet lite, og forholdt meg til tegning som en måte å illustrere idéer på.

Et rom der dørene til det ubevisste står på gløtt

Jeg har et mål, men vet ikke veien til målet. Jeg vet ikke engang hvordan målet ser ut. Jeg vet bare at jeg skal skrive noe om min erfaring som arkitekt og som mediterende, men hva teksten kommer til å handle om vet jeg ikke enda.

Det er typisk en kreativ prosess for en arkitekt, å jobbe mot et mål, med et resultat vokser frem underveis. Og prosessen er ganske lik, enten det gjelder å skrive eller å tegne hus.

Turist i et krevende land

Bilder fra en reise i Algerie

Den arabiske mannen

— mellom barken og veden

Vi har hørt mye om Midt-Østens kvinner og deres vilkår, men hvordan er det å være arabisk mann, vokse opp i en arabisk familie, leve sitt liv med kone og barn, venner og arbeidskolleger? Er de entydige vinnere i kjønnskampen, eller er det ikke så enkelt?

De har andre skikker og synsmåter enn skandinaviske menn. Kan vi allikevel forstå deres hverdag og liv?

Yoga og helse

— hva sier forskningen?

Hva gjør yoga med helsen? Ulike yogabøker presenterer ulike effekter, noen basert på rene antagelser, andre på erfaring. Det siste tiåret har vitenskapelig forskning på yoga tatt seg kraftig opp. I denne artikkelen diskuterer Erik Ekker Solberg, Halvor Eifring og Are Holen yoga-forskningens resultater.

Stillhetens bevegelser

Vi er mennesker av kjøtt og blod, og våre liv er spunnet inn i tiden. Yoga og meditasjon gir svar til noen av sinnets lengsler mot stillhet og tidløshet, men slipper aldri helt taket i kroppens, sansenes og hverdagens mylder av krav og behov. Kroppslige og mentale teknikker kan hjelpe oss å leve nær spenningsfeltet mellom det stille og det støyende.

I have nothing to say, and I am saying it

- Nøytralitet som forpliktelse

Tate Gallery for Modern Art i London har ved siden av et non-figurativt maleri slått opp dette sitatet av den nonfigurative maler Gerhard Richter: ”I have nothing to say, and I am saying it.”

Kunne han (Sarkozy) bare sett det selv!

For å illustrere aktualisering kan man bruke ikke bare historier om mediterende, men også ”felles kjente” fra politikk, næringsliv og litteratur. Det er ingen grunn til å tro at f eks Frankrikes tidligere president Nikolas Sarkozy eller Apples grunnlegger Steve Jobs ville ”holdt ut” med en mild meditasjonsmetode som Acem-meditasjon. Men de kan brukes som pedagogiske eksempler i et mer allment forsøkt på å forstå hva aktualisering er.

Meditasjon over døde kropper

Slutten på livet er tema for meditasjon i de fleste kulturer. Men den aller sterkeste påminnelse om dødens realitet er fysisk: livløse kropper, råtnende legemsdeler, hodeskaller og knokler. Man skulle kanskje tro at slikt bare fyller en med vemmelse, men fredfylt ro ser ut til å være en like vanlig reaksjon.

Med ansikt mot døden

Døden er absolutt. Den er ikke høflig. Den pakker ikke inn. Døden kommer når den kommer og tar det den tar. Den presser alvor og følelser selv på de som liker å holde denslags på avstand. Døden er brutal, men ærlig.

Feriereisen og fortellingen om deg selv

- om forskning på turisters erfaring av reisen

Svein Larsen har gjennomført en rekke studier av turister og feriereisende, blant annet med vekt på motiver for å reise, vurderinger av risiko og sammenlikning på tvers av land og kulturer.

Reise i okkupert land

"Halvor, du må våkne!" I søvne har jeg hørt den harde og intense bankingen lenge, men den har flytt sammen med bilder og fantasier i drømmene mine, og jeg har sovet ufortrødent videre. Men nå er det vår dør de dundrer løs på, etter først å ha brutt seg inn gjennom det lille og primitive, men egentlig ganske hyggelige hotellets hovedinngang og gått fra dør til dør med det samme støyende og angstvekkende budskap: "Husundersøkelse!"

Hvor opptatt er vi av sex, og hvorfor?

Det er vel kjent at unge menn kan ha lyst på sex en gang i mellom, men seksualbehovet ser ut til å gjennomsyre oss hele livet. Seksualdriften påvirker oss livet igjennom, enten vi vil det eller ikke. Dette gjør sex til en eksistensiell utfordring.

Sjekking, sex og partnervalg

- kresne kvinner og ivrige menn?

Menn vil spre genene sine til flest mulige kvinner, mens kvinner har færre sjanser og satser mer på hver mann – at han skal bli der for alltid og beskytte henne og barna. Men hvor godt stemmer dette for hvordan kvinner og menn sjekker i dag? Og er det faktisk slik at menn har mest lyst og kvinner ikke orker?

Menn uten manuskript

Guttemannen lunter inn på scenen. Ikke farlig. Bare uskikkelig.

Uregjerlige liv med vendepunkter

Hva er vår livshistorie? Det er i alle fall ikke dokumentasjon av alt som har skjedd i livene våre. Vi har ikke hjernekapasitet til å huske alt, og om vi – med støtte i moderne datalagring – kunne det, så ville det bli en uprioritert oppsamling av smått og stort som knapt ville interessere noen.